پرسش و پاسخ

تفاوت شکایت کیفری با دادخواست حقوقی چیست؟

  • در شڪایت ڪیفرے، اگر متهم به احضاریہ توجه نڪند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایے معرفی نڪند او را جلب و به اجبار به دادگسترے مے برند.

تفاوت شڪایت ڪیفرے با دادخواست حقوقے⚖

:one:دعواے ڪیفرے مربوط به عملے است ڪه برای مرتڪب آن، دادگاه مجازات تعیین مے ڪند.ولے براے دعواے حقوقے دادگاه مجازاتے در نظر نمے گیرد و فقط مرتڪب عمل را به دادن حقوق قانونے دیگران یا انجام تڪالیفش ملزم مے سازد.

:two:شڪایت ڪیفرے را در هر ڪاغذے مے توان نوشت و به مرجع قضایے برد.”ولے” دادخواست حقوقی “حتما” باید در ورقہ مخصوصے بنام ‘دادخواست’ نوشته شود والا مورد پذیرش قرار نمے گیرد.

:three:شڪایت ڪیفرے را براے باید ابتدرسیدگی باید به مرجعے به نام دادسرا برده شود. وبعد از انجام تحقیقات در ڪلانترے و دادسرا به دادگاه فرستاده مے شود
اما دادخواست حقوقے مستقیما به دادگاه برده مے شود.

:four:برای مطرح ڪردن شڪایت ڪیفرے فقط یڪ تمبر ۵هزار تومانے لازم است ڪه در دادگسترے بر روے آن زده مے شود.البتہ این مبلغ هزینہ به تناسب هر سال از سوی قوه قضائیہ متغیر و افزایش پیدا مے ڪند.ولے برای طرح دادخواست حقوقے، باید به تناسب ارزش مالی ڪه راجع به آن دعوا مطرح شده یڪ و نیم در هزار تمبر باطل ڪرد.:arrow_backward:مثلا برای گرفتن یڪ طلب 10 میلیونے بالغ بر 150 هزار تومان تمبر لازم است.

:five:پرونده بسیارے از شڪایت های ڪیفرے حتے با پس گرفتن شڪایت از طرف شاڪی هم بستہ نمے شوند.
مثل شڪایت راجع به رشوه، قتل، زنا و…اما دادخواست هاے حقوقے با پس گرفتن دعوا از طرف خواهان، خاتمہ مے یابند.

:six:در شڪایت هاے ڪیفرے، به شڪایت ڪننده “شاڪی” ، به طرف او ‘متشاڪی’ یا مشتڪی عنہ و یا متهم و به موضو؏ پرونده نیز “اتهام” مے گویند.:bangbang:اما در دادخواست هاے حقوقے، به تقدیم ڪننده دادخواست “خواهان” ، به طرف او “خوانده” و به موضو؏ پرونده هم ‘خواستہ’ مے گویند.

:seven:براے دعوت ڪردن طرف شڪایت ڪیفرے (متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریہ براے او فرستاده مے شود.”ولے” براے دعوت ڪردن طرف دادخواست حقوقے (خوانده) از ورقه اے بنام ‘اخطاریہ’ استفاده مے نمایند.

:eight: در شڪایت ڪیفرے، اگر متهم به احضاریہ توجه نڪند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایے معرفی نڪند او را جلب و به اجبار به دادگسترے مے برند.ولے در دادخواست هاے حقوقے اگر خوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمے مانند و “ممڪن” است حق را به خواهان بدهند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا