موجر و مستاجر

توضیحات کامل درباره عدم تخلیه عین مستاجره به دلیل عدم استرداد ودیعه

  • چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ یک‌صد هزار ریال به‌عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف به موجر بپردازد.

 

نشست نقد رای با موضوع « عدم تخلیه عین مستاجره به دلیل عدم استرداد ودیعه » در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

 

خلاصه جریان پرونده بدین شرح است:

 

رأی بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی خانم الف. ق. به‌طرفیت آقای خ. ج. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل زمان تصرف به مبلغ یک‌صد میلیون ریال و کلیه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تصویر استشهادیه تنظیمی پیوست دادخواست و مفاد دادنامه شماره ۹۲۰۴۰۰۴۰۶ – ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران دلالت بر مطالبه مبلغ ودیعه در سابق توسط خوانده داشته که به لحاظ عدم تخلیه ملک دادگاه وی را مستحق دریافت ندانسته است.

لذا آنچه از مفاد دادنامه مذکور مشاهده می‌گردد عدم تراضی خواهان به تخلیه ونیز عدم پرداخت و استرداد مبلغ ودیعه به خوانده در جهت تخلیه رقبه مذکور بوده و لذا در وصف مذکور و با عنایت به عدم پرداخت و استرداد ودیعه ادامه تصرف خوانده ناشی از غصب نبوده و خواهان مستحق دریافت اجرت‌المثل نیست علی‌هذا دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر مأمور در شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی خانم الف. ق. به‌طرفیت آقای خ. ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰ مورخ ۲۴ / ۹ / ۹۲ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر بی‌حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه اجرت‌المثل تصرف خوانده دریک واحد آپارتمان موضوع قرارداد اجاره مورخ ۱ / ۴ / ۹۰ از تاریخ انقضاء مدت اجاره (۱۵ / ۴ / ۹۱) تا ۲ / ۶ / ۹۲ مقوم به مبلغ پنجاه‌ویک میلیون ریال در جلسه اول دادرسی خواسته دعوی از تاریخ ۱۵ / ۴ / ۹۱ تا ۱۵ / ۶ / ۹۲ (تاریخ تخلیه مورد اجاره) افزایش‌یافته است وارد می‌باشد، زیرا به‌موجب بند ۱۴ – ۶ قرارداد اجاره مقرر شده مستأجر مکلف است به‌ محض اتمام مدت اجاره عین مستاجره را بدون هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید.

چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ یک‌صد هزار ریال به‌عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف به موجر بپردازد.

با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده (مستأجر) دلیل اثباتی بر تخلیه مورد اجاره در تاریخ انقضاء مدت اجاره اقامه نکرده و مطابق رأی شماره ۴۰۶ مورخ ۱۴ / ۵ / ۹۲ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی تهران به لحاظ عدم تخلیه مورد اجاره دعوی تجدیدنظر خوانده مبنی بر مطالبه مبلغ 000/ 000/ 450 ریال ودیعه مسموع شناخته‌نشده است.

بنابراین وفق شرط فوق‌الذکر ذمه تجدیدنظر خوانده به پرداخت اجرت‌المثل روزانه یک‌صد هزار ریال از تاریخ ۱۵ / ۴ / ۹۱ تا تاریخ ۱۵ / ۶ / ۹۲ در قبال تجدیدنظرخواه مشغول بوده و دفاع نامبرده مبنی بر عدم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت ودیعه موجه نبوده و نمی‌تواند تعهد وی به تخلیه مورد اجاره در رأس تاریخ انقضاء مدت اجاره را ساقط کند.

لذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کرده و با توجه به جهات و دلایل فوق‌الذکر دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده است.

مستنداً به ماده ۱۰ و ۴۹۴ قانون مدنی آقای خ. ج. را به پرداخت مبلغ 000/ 000/ 42ریال بابت اصل خواسته به‌علاوه پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۲ / ۶ / ۹۲ تا اجرای حکم به خانم الف. ق. محکوم می‌نماید دعوی زائد بر مبلغ فوق‌الذکر محکوم به بطلان اعلام می‌شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ. مستشار دادگاه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا