شکایت نامه های ازدواجنمونه متن شکایت نامه

درخواست مطالبه مهريه و تأمين خواسته

برگ دادخواست به دادگاه عمومي
مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل
محل اقامت
شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك
خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن مطالبه مهريه به ميزان ريال به انضمام كليه خسارات قانونی قرار تأمين خواسته
دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق عقد نامه، “مدرک مورد نياز ديگر”

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:
اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد كرده ايم.. نظر به اينكه مهريه مقرر در عقدنامه مذكور به به ميزان ريال كلاً برذمه زوج و عندالمطالبه مي باشد فلذا با تقديم اين دادخواست به استناد مواد 1082 قانون مدني و ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده پرداخت مهريه مذكور در عقدنامه به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اينكه خواسته در معرض تضييع مي باشد به استناد ماده 108 قانون اخير الذكر بدواً صدور قرار تأمين خواسته و اجراي آن قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون نيز تقاضا مي شود.
محل امضاء – مهر – انگشت33

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا