آیین‌ دادرسی

قرار عدم صلاحیت محلی

  • در خصوص دعوي خانم مهوش ……. با وكالت آقاي ناصر ……… به طرفيت آقايان :1- حسين …..2- نصر الله …… مبني بر خلع يد خواندگان از يك باب انباري متعلق به خواهان واقع در ميدان شوش  خيابان صابونيان و با احتساب ضرر و زيان وارده و همچنين در خصوص  دعوي وارد آقايان غلامحسين ….

 

قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه اول )     

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ ……… و در وقت فوق العاده شعبه پنج محاكم عمومي شهرري به تصدي اينجانب امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده امر تحت نظر قرارداد ملاحظه مي گردد خواهان دعوي اصلي خانم مهوش … لايحه اي تقديم داشته كه به شماره 1492   ، 10/07/76 ثبت دفتر دادگاه گرديده و طي آن اعلام داشته كه چون محل وقوع ملك مورد دعوي به نشاني ميدان شوش – خيابان صابونيان مي باشد ، تقاضاي ارجاع پرونده به مجتمع قضايي بعثت را نموده است كه دادگاه ضمن بررسي اوراق محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به اصدار راي مي نمايد :

 

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دعوي خانم مهوش ……. با وكالت آقاي ناصر ……… به طرفيت آقايان :1- حسين …..2- نصر الله …… مبني بر خلع يد خواندگان از يك باب انباري متعلق به خواهان واقع در ميدان شوش  خيابان صابونيان و با احتساب ضرر و زيان وارده و همچنين در خصوص  دعوي وارد آقايان غلامحسين ….. و حسين …..و خير الله …..به طرفيت خانم مهوش ……نظر به اينكه محل وقوع ملك متنازع فيه در ميدان شوش قرار داشته كه حتي در زمان تقديم دادخواست اصلي دادگستري شهرستان ري صالح به رسيدگي به موضوع معلوم نبوده و لذا با عنايت به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) كه دعاوي راجعه به غير منقول را در صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي رسيدگي به موضوع فوق الذكر در مجتمع قضايي بعثت تهران صادر و اعلام مي گردد كه پرونده و مستندات نيزبه تبع پرونده اصلي به ضميمه به مرجع مذكور ارسال خواهد شد . مقرر است دفتر ضمن ابلاغ رونوشتي از قرار صادره پرونده از آمار كسر عيناً به مجتمع قضايي بعثت ارسال گردد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه 5 دادگاه عمومي شهر ري

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا