فرم های آماده

متن مزایده اموال غیر منقول

  • كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد

 

نمونه آگهي مزايده اموال غير منقول

 

آگهي مزايده اموال غير منقول

 

به موجب اجراييه كلاسه ……….. مطروحه در اجراي احكام مدني مجتمع قضايي صادره …….. از شعبه ……. له ………. عليه ……….. مبني بر فروش پلاك ثبتي …….. كه حسب درخواست محكوم له پلاك ثبتي فوق توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي و توصيف اجمالي گرديده است . مقرر گرديده است ملك موصوف در روز …….. مورخ ……… از ساعت …….. الي ………. از طريق مزايده در دفتر اجراي احكام مدني مجتمع قضايي …… واقع در ………… به فروش برسد قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود .

 

 

 

 

 

با تشكر

مدير اجراي احكام مدني مجتمع قضايي

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا