آیین‌ دادرسی

نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان

  • فلذا با عنايت به مراتب مذكور و مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و ماده 33 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با اعلام  صلاحيت دادگاه هاي عمومي تهران حل اختلاف مي نمايد .راي صادره قطعي است .

 

نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان

 

 

بسمه تعالي

 

 

به تاريخ ……… و در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران به تصدي امضاء كنندگان زير تشكيل و پرونده كلاسه 76/107 تحت نظر است با عنايت به مجموع محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:

 

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص حدوث اختلاف في ما بين  شعبه پنجم دادگاه عمومي شهر ري و شعبه 140 دادگاه عمومي تهران راجع به صلاحيت با عنايت به محل وقوع ملك مورد ترافع (ميدان شوش ) و سابقه رسيدگي در شعبه 74 دادگاه حقوقي دو تهران مستقر در شهر ري و اين استقرار شعبه مذكور در شهر ري با عنايت به محل وقوع ملك مورد ترافع (ميدان شوش ) نفي صلاحيت از دادگاه عمومي تهران مي نمايد فلذا با عنايت به مراتب مذكور و مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و ماده 33 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با اعلام  صلاحيت دادگاه هاي عمومي تهران حل اختلاف مي نمايد .راي صادره قطعي است .

 

 

 

 

 

رئيس شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران

مستشاران شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا