احکام آماده

نمونه حکم اجازه ازدواج به دوشیزه توسط دادگاه

 

 

نمونه حكم راجع به اجازه ازدواج به دوشيزه به لحاظ مضايقه پدر از دادن اجازه  

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص درخواست دوشيزه ……. به خواسته تقاضاي اجازه ازدواج رسمي به شرح متن به استناد ماده 1043قانون مدني خلاصه آنچه كه خواهان طي دادخواست مزبور اعلام كرده كه متولد سال  1352
مي باشد و مدت 15 سال است كه بين والدين او طلاق واقع گرديده و از آن زمان تا به حال تحت حضانت مادر دوشيزه مي باشد و قصد دارد با شخصي به نام آقاي …. ساله شغل آزاد كه از نظر اخلاق و رفتار و ديگر موارد مورد تاييد اينجانبه و خانواده مي باشد شرعاً و رسماً ازدواج كنم و پدر جواب قانع كننده اي كه مشكل

گشاي كارش باشد اظهار نداشته است پس از ارجاع درخواست مزبور به شعبه ……. دادگاه مدني خاص سابق، دعوت طرفين و انعكاس توضيحات و اظهارات آنان در صورت جلسه و دعوت مجدد و استماع و انعكاس اظهارات مادر وي راي خواهان و نيز پدر وي در اين شعبه با وصول پاسخ تحقيقات معموله از طريق واحد انتظامي محل و سازمان پزشكي قانوني بر اثر مراجعه خواهان در معيت مردي كه مي خواهد با وي ازدواج كند ، پرونده ها از دفتر واصل در وقت فوق العاده دادگاه با حضور مشاور تشكيل شده پس از استماع اظهارات اشخاص حاضره به اوراق و محتويات پرونده مراجعه و با اعلام ختم رسيدگي به شرح زير به صدور راي مبادرت ورزيده :

 

(راي دادگاه )

با التفات به محتويات پرونده ، دوشيزه ……… قصد خود را به ازدواج دائم با آقاي ….. با مهر ……… سكه بهار آزادي و قبول و امضاء كليه شرايط مندرج در اسناد رسمي ازدواج موجود در دفاتر ازدواج ، و ضرورت تحقيق چنان وصلتي را اعلام كرده و مادر و دائي وي نيز مراتب را تاييد و اعتياد مورد نظر خوانده حسب پاسخ شماره ……… آزمايشگاه مربوط و نيز به شماره ……. پيوست نامه … سازمان پزشكي قانوني كشور به اثبات نرسيده و گزارش …….. واحد انتظامي مويد اشتغال آقاي ….. عدم مشاهده خلافي از وي بوده و نامبرده هم پذيرفته كه خواهان را با مهر و شرايط مرقوم به عقد نكاح دايم خود درآورد و نظر به اينكه خوانده موافقت خود را موكول به اين كرده بود كه پدر خواستگار سه دانگ ملك خود را به نام خواهان كند واحد از دايي هاي خواهان عدم اعتياد فرد مزبور را تائيد كنند كه با توجه به عدم دسترسي به شخص اخير و اينكه مهر رازن و شوهر به تراضي تعيين مي كنند و پدر وي تكليفي در اين مورد ندارد و مويداً به ساير قراين و امارات با مضايقه پدر از صدور اجازه ازدواج دخترش با توجه به مراتب و هم كفوء بودن طرفين ، اجازه پدر ساقط و به استناد ماده 1042 اصلاحي 14/08/1370 به خواهان اجازه داده مي شود به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج خود وفق مراتب فوق اقدام كندو راي قطعي است .

رئيس شعبه ……. دادگاه عمومي ………..

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا