احکام آماده

نمونه حکم الزام زوج به استرداد جهیزیه

  • مادتين 619 و 620 قانون مدني دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي و خوانده را به استرداد اجناس جهيزيه مندرج در سياهه عادي بدون تاريخ مضبوط در پرونده محكوم  مي نمايد . راي صادره غيابي است .

 

نمونه حكم راجع به الزام خوانده (زوج) به استرداد اجناس جهيزيه 

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

 

در مورد دعوي خواهان خانم … به طرفيت آقاي …….. به خواسته الزام خوانده به استرداد اجناس جهيزيه موضوع سياهه عادي بدون تاريخ مضبوط در پرونده مقوم به مبلغ ………ريال با احراز رابطه زوجيت
في مابين طرفين نظر به اينكه خواهان جهت اثبات ادعاي خود به شهادت شهود استناد نموده و دادگاه جهت رسيدگي و احراز صحت و سقم دعوي خواهان قرار استماع شهادت شهود خواهان را صادر نموده و با توجه به اينكه از موادي گواهي گواهان خواهان من حيث المجموع و نظر به محتويات پرونده و مستندات ابرازي خواهان صحت ادعاي خواهان اثبات مي شود و نظر به اينكه خوانده با ابلاغ وقت دادرسي در جلسه دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و اعتراضي نسبت به دعوي خواهان و مستندات ابرازي وي به عمل نيامده و دليلي بر استرداد اجناس جهيزيه مورد مطالبه نيز اقامه و ابراز ننموده و چون يد زوج بر اجناس جهيزيه زوجه اماني تلقي مي شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگي مشترك دارد و با عنايت به اينكه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع كرده و عدم رضايت خود بر استمرار يد زوج بر اقلام جهيزيه را اعلام نموده است و چون امين مكلف است در صورت مطالبه مستودع عين اموال اماني را در وضعيت موجود به وي مسترد دارد بناء علي هذا موجبي براي ارائه تصرف زوج (خوانده ) وجود ندارد و مستنداً به
مادتين 619 و 620 قانون مدني دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي و خوانده را به استرداد اجناس جهيزيه مندرج در سياهه عادي بدون تاريخ مضبوط در پرونده محكوم  مي نمايد . راي صادره غيابي است .

 

 

 

رئيس شعبه ……. دادگاه عمومي ………..

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا