احکام آماده

نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد عادي

  • اين قرار بر طبق مادتين 225و 226 قانون آيين دادرسي مدني سابق  در ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ به خوانده قابل اعتراض در اين دادگاه مي باشد و پس از ابلاغ قابل اجرا مي باشد .

 

نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد عادي

 

 

 

بسمه تعالي

در خصوص دعوي آقاي / خانم … (خواهان ) به طرفيت آقاي / خانم … (خوانده ) به خواسته …نظر به اين كه خواهان به استناد رونوشت اسناد عادي به مبلغ … ريال تامين خواسته را تقاضا نموده و طبق دستور دادگاه به مبلغ … ريال به عنوان خسارت احتمالي خوانده در صندوق دادگستري سپرده و قبض مربوط شماره … پيوست پرونده مي باشد . لذا به تجويز بند 2 ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار تامين و توقيف معادل مبلغ … ريال  از اموال خوانده صادر و اعلام مي شود . اين قرار بر طبق مادتين 225و 226 قانون آيين دادرسي مدني سابق  در ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ به خوانده قابل اعتراض در اين دادگاه
مي باشد و پس از ابلاغ قابل اجرا مي باشد .

 

رئيس/ دادرس شعبه…. دادگاه عمومي…..

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا