احکام آماده

نمونه رای در زمینه جرایم مطبوعاتی و رسانه ای

  • در خصوص شكايت آقاي بهزاد كه آقاي محمد حسين به وكالت از نامبرده طرح نموده عليه آقاي سيد مرتضي فرزند سيد احمد مدير مسئول روزنامه ……… مبني بر توهين و اهانت و نشر اكاذيب به وسيله درج………

 

نمونه راي در خصوص جرايم مطبوعاتي  

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ : 30/06/1377

پرونده كلاسه 76/1410/341

شماره دادنامه 273

مرجع رسيدگي : شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران مجتمع قضايي كاركنان دولت (مطبوعات )

شاكيان : 1- رياست هيات مديره شركت تعاوني مسكن 2- بهزاد 3- فاطمه 4- شهردار 5- نيروي انتظامي و…..

متهم : سيد مرتضي (مدير مسئول روزنامه ….)

اتهام : توهين ، اهانت ، نشر اكاذيب

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق  به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص شكايت آقاي بهزاد كه آقاي محمد حسين به وكالت از نامبرده طرح نموده عليه آقاي سيد مرتضي فرزند سيد احمد مدير مسئول روزنامه ……… مبني بر توهين و اهانت و نشر اكاذيب به وسيله درج سخنان آقاي الف  دادگاه با عنابت به اظهارات وكيل شاكي در جلسه علني دادگاه و با التفات به مدافعات مدير مسئول روزنامه ………. هرچند نامبرده سخنراني فرد مذكور را نقل نموده و ليكن با توجه به تبصره4 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 مسئوليت يكايك مطالبي كه در روزنامه به چاپ مي رسد به عهده مدير مسئول مي باشد و از اين جهت مدير مسئول مجاز به انتقال مطالب خلاف واقع و توهين آميز نمي باشد فلذا دادگاه با توجه به نظريه اكثريت اعضاء هيئت محترم منصفه كه در خصوص مورد نامبرده را با استحقاق تخفيف مجرم تشخيص داده اند به استناد تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات  و ماده 608 و 698 قانون مجازات اسلامي و ماده 22 همان قانون از جهت استحقاق تخفيف و نداشتن سابقه محكوميت كيفري نامبرده را به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي تعزيري در حق دولت جمهوري اسلامي ايران محكوم مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي باشد و در خصوص شكايت خانم نسترن عليه مدير مسئول روزنامه ……… مبني بر هتك حيثيت خانوادگي وي دادگاه با عنايت به اينكه پس از طرح شكايت و استماع مدافعات مدير مسئول اعضاء هيات منصفه نامبرده را در خصوص مورد مجرم تشخيص نداند به استناد ماده 38 لايحه قانوني مطبوعات مصوب سال 1358 حكم برائت وي را صادر و اعلام مي نمايد و همچنين دادگاه در خصوص شكايت نيروي انتظامي و شهرداري ……….و رئيس هيات مديره شركت تعاوني مسكن آموزش و پرورش استان …….. عليه آقاي سيد مرتضي مبني بر نشر اكاذيب و توهين و اهانت با توجه به اينكه شكايت قبل از جلسه علني دادگاه رضايت كتبي خود را به دفتر دادگاه تسليم و تقاضاي مختومه شدن پرونده نمودند به استناد ماده 30 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 راي بر موقوفي تعقيب نامبرده صادر و اعلام مي نمايد . اين راي حضوري و در خصوص موارد اخير قطعي مي باشد .

 

 

 

رئيس شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا