احکام آماده

نمونه رای صدور شناسنامه جدید و تصحیح نام

 

 

نمونه راي مبني بر تصحيح نام و ابطال شناسنامه قديم  

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

 

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي … به طرفيت اداره ثبت احوال ………. به خواسته تصحيح و ابطال شناسنامه شماره ….. و صدور شناسنامه جديد به نام …. براي فرزندش ، به اين شرح كه نام ….. را براي فرزندم انتخاب نمودم كه اشتباهاً در برگ مواليد با ح جيمي تقرير و درج گرديده و اين در حالي است كه قبلاً با مراجعه به اداره ثبت احوال رفع اشكال و اشتباه شده بود ، اما بعداً در شناسنامه هاي جديد نام را با …. نوشته و ثبت نموده اند ، لهذا با توجه به ايجاد اشكال در مدارك تحصيلي و ديگر مدارك ابرازي تقاضاي اقدام قانوني دارم ، دادگاه با توجه مدارك ابرازي خواهان و استماع اظهارات وي و قبول خواسته نامبرده توسط نماينده اداره خوانده و توجهاً به اينكه نام …… با فتح حاء قرائت مي شده كه تلفظ آن مشكل است با تاييد استدلال خواهان خواسته وي را مستدل تشخيص و به تجويز مواد 1 از قانون آيين دادرسي مدني و 4 از قانون ثبت احوال كشور راي به ابطال شناسنامه فعلي و صدور شناسنامه جديد با نام …….و ساير مشخصات مندرجه در سند سجلي قبلي را صادر و اعلام مي دارد . راي صادره حضوري بوده است وفق مقررات قابل تجديد نظر مي باشد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومي

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا