توهین واقع شدن

  • اگر به توهین دیگران جواب دهیم جرم حساب می شود ؟

    بنده در شهری درحال کار هستم یکی از همسایه ها به مراجعه به درب آپارتمان وفقط زن وفرزندانم بودند با در آوردن کت وفریاد وتهدید پسرم (بدون هیچگونه موردی) به صرف بد صحبت کردن پسرم مبادرت به تهدید وآبروریزی نموده است حکم قضایی جهت جلوگیری از چنین مواردی برای این افرادچیست؟   توهین کردن در قانون جرم بحساب می‌آید؛ اما اگر کسی به ما توهین کند، می‌توانیم جواب توهین او را با اهانت متقابل بدهیم؟ آیا این کار، یعنی توهین در برابر توهین هم جرم است؟ آیا کسی که در برابر توهین او، به وی دشنام داده‌ایم، می‌تواند از ما شکایت کند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند. پرسش مطرح شده از کارشناسان درباره توهین به افراد در پاسخ به اهانت آنها، اینگونه است: بنده در شهری درحال کار هستم یکی از همسایه ها به مراجعه به درب آپارتمان وفقط زن وفرزندانم بودند با در آوردن کت وفریاد وتهدید…

    بیشتر بخوانید »