جامعه

  • حق سلامت در حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد ؟

      با دقت بیشتر در این تعریف می‌توان دریافت که سلامتی تنها به معنی نبود بیماری نیست. درواقع حق سلامت فقط به معنای دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و ایجاد بیمارستان و تجهیزات پزشکی نیست؛ بلکه یک حق گسترده است و لازمه‌ی رسیدن به آن نیازمند تحقق همه‌ی حقهای بشری است. حق سلامتی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه های جدید این مسأله پیوسته وارد چالشهای جدیدی میشود.   از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمدهای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرحشده است که میتواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم بهحق سلامت باشد. در سالهای اخیر، توجه فزایندهای بهحق سلامت شده است. معاهدات حقوق بشری، سازمان بهداشت جهانی (که از سال 2002 گزارشگر ویژه برای حق هر فرد به بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روانی تعیین کرده است) بر اجرا و…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا