جرم عقیم

  • درباره جرم عقیم چه می دانیم ؟

    در این مورد مقتضیاتی كه به وجود آمده‌اند مستقل از ارادۀ فاعل هستند. مثلاً بزهكار تیری به قصد كشتن دیگری رها كرده ولی تیر به دلیل عدم مهارت یا بی كفایتی یا علت اتفاقی غیر قابل پیش بینی به خطا رفته و به هدف اصابت نكرده است جرم عقیم و جرم محال (اقدامات مجرمانۀ بی‌بهره) اقداماتی است كه فاعل بر خلاف مورد شروع به جرم كه در نیمۀ راه متوقف می‌شود، مسیر مجرمانه را به طور كامل طی می‌کند اما نتیجه‌ای از عملیات عاید او نمی‌شود و بزهكار علیرغم پایان كلیۀ عملیات، به موفقیت نهایی نمی‌رسد كه نتیجۀ این امر وقوع جرائم عقیم و محال است. جرم عقیم وقتی است كه مجرم به واسطۀ عدم مهارت یا بی كفایتی یا بی فكری خود یا یك علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد. در این مورد مقتضیاتی كه به وجود آمده‌اند مستقل از ارادۀ فاعل هستند. مثلاً بزهكار…

    بیشتر بخوانید »
  • جرم عقیم و جرم محال چه فرقی با هم دارند ؟

    علت عدم تحقق نتیجه در جرم عقیم، عوامل شخصی یا عوامل طبیعی می‌باشد. بدین معنی که باید وسیله‌ی جرم کافی و کامل بوده و موضوع جرم هم وجود داشته باشد و در این حالت به خاطر عدم مهارت نتیجه‌ای از عمل خود نگیرد.   در تعریف جرم عقیم باید گفت: جرم عقیم زمانی اتفاق می‌افتد که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیر قابل پیش بینی مانند وزش تند باد، نتیجه‌ای از عمل خود نمی‌گیرد (در جرم عقیم نتیجه معلق می‌ماند). جرم محال: زمانی است که به علت وجود حالتی در موضوع جرم یا در ابزار و وسایلی که در ارتکاب جرم به کار می‌رود، ارتکاب جرم را محال و غیر ممکن می‌کند. جرم محال دو دسته است: الف) نسبی ب) مطلق الف) محال نسبی: زمانی است که امکان وقوع جرم در شرایط عادی وجود داشته، ولی در آن شرایط امکان تحقق نباشد…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا