جرم

 • دزد الکترونیکی

  «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را …فریب دهد و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک سال تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود» بکارگیری واژه دزدی که مترادف سرقت است از منظر دانش حقوق بویژه «حقوق موضوعه‌ کیفری ایران» تنها در جایی حقیقتاً تحقق می‌یابد که عمل «ربایش» بتواند مصداقی عینی پیدا نماید (بنگرید به ماده 198 قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت)و  بر این اساس دزدی الکترونیکی  مفهومی غیر حقوقی است. با این حال مقصود ما از عبارت «دزدی الکترونیکی» مفهوم عرفی آن است و بر همین پایه می خواهیم بدانیم این چنین اقدامی _ با همین  مفهوم عرفی_ با کدامیک از جرایم شناخته شده در قانون موضوعه ایران ، قابل مجازات است؟ زیرا یافتن عنوان صحیح با ارکان آن نخستین گام حقوقی…

  بیشتر بخوانید »
 • جرم چیست ؟

  نگارندگان لایحه جدید برای ” تعریف جرم” سه شرط جداگانه قرار داده اند ،1- قانون آن را ممنوع كرده 2- برای آن مجازات در نظر گرفته باشد 3-از طرف شخص مسئول ارتكاب یابد حال آنکه در قانون مجازات اسلامی کنونی چنین اقدامی صورت نگرفته بلکه تنها  شرط دوم  آمده است.     مطابق لایحه جدید: ماده111-2 :جرم عبارت است از فعل یا ترك فعلی كه قانون آن را ممنوع كرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌كند. درحالیکه برابر قانون مجازات کنونی: ماده 2 – هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود . با وجود شباهت این دو، با دقت نظر تفاوت هایی را می توان  میان این دو یافت؛   اولین تفاوت در این مطالعه مقایسه ای : دوگانگی در الفاظ به…

  بیشتر بخوانید »
 • فاسدترین محیط‌ های ایران

   برعکس با بدترین شرایط اگر  در  پیشگیری وضعی(= محلی ) افراط نشود با تعلیم وتربیت و پیشگیری فکری وتربیتی میتوان در بدترین محیط ها بهترین انسانها را تربیت کرد وبر همین اساس استاد شهید مطهری می گوید:   هر چند اکثر جوانان ما، از صمیم قلب دوست دارند که پاک باشند… جرم ها  در جامعه ها ی مختلف  وجود دارند و به لحاظ  دانش جرم‌شناسی، پیشگیری از جرم، تقسیمات  گونه‌گونی دارد: 1.پیشگیری فردی، اجتماعی، 2.پیشگیری فکری، وضعی(= محلی ،موقعیتی)و… اقداماتی که برای کاهش یا عقیم گذاردن امکان ارتکاب جرم صورت می‌گیرد مثلاً، روشن کردن بیشتر  خیابان‌ها، نصب دوربین، افزایش تعداد نیروهای پلیس در محله ها و … که به منظور کاهش جرم از طریق سخت تر کردن یا محال نمودن ارتکاب آن یا تسهیل پی گیری کیفری آن صورت می‌گیرد، پیشگیری وضعی نامیده می‌شود. من در حدودی که تجربه دارم، یعنی محیط خیلی از شهرستان‌ها را طی کرده‌ام و در محیط تهران هم…

  بیشتر بخوانید »
 • فحاشی الکترونیکی

  براین پایه هرگونه قذف بواسطه وسایل الکترونیکی همچون موبایل، اینترنت و… قابل پیگرد کیفری است و این برای برخی اقشار که شنیده می شود  همچون بعضی  دانشجویان دختری که متاسفانه  گاه وبیگاه sms های  اینچنین دریافت می کنند مطلوب خواهد بود.     چنانکه می دانیم فحاشی یکی از جرایم مهم  علیه شخصیت،محسوب می شود چنانکه علمای دانش حقوق می گویند توهین نیازی به اثبات عنصر معنوی ندارد و صدور الفاظ موهن به خودی خود کافیست. در این مختصر تفاوتی چند میان لایحه جدید قانون مجازات و قانون موضوعه جاری در مورد جرم قذف را بیان می نماییم. و مقصود ما : در درجه نخست :پیشگیری از ارتکاب یا تکرار آن با توجه به اطلاع رسانی تبیان . در وهله دوم: انعکاس حرکتهای نوینی که در سیاست قضایی کشورمان در حال شکل گیری است و ارتباط مستقیم با فقه امامیه دارد.   قذف در فقه امامیه اولین ویژگی لایحه جدید: گسترش…

  بیشتر بخوانید »
 • جرم به چه معناست ؟ مجرم کیست ؟

  چکیده تبهكار بودن را روانشناسان به مسئله های شخصيتي و مسئله سازگاري يا عدم سازگاري شخص با هنجارهای اجتماعي منسوب مینمایند.باور پيروان روانشناسي مكتب فرويد بر اين بوده است كه روان بطور اعم بر شخصيت بطور اخص داراي دو جنبه نا خداگاه و خود آگاه است. تجربه هاي كودكي بويژه ارتباط كودك با مادر نقش اساسي در روشد شخصيت فرد ايفا، ميكند طبق اين ديدگاه رفتار جنايي در دروان انسان جاي دارد و چنين رفتاري بيماري و ناسازهگاري ايجاد مي كند ، فرويد روانشناس : مجرم را فردي ميبيند كه خود ناقص و معيوب دارد . طبق نظر او خود از سه جنبه نهاد ، من ، فرامن تشكيل شده است : نهاد: شامل تمايلات و احساسات ناخداگاه است فرامن: وجدان و خواسته هاي مورد پسند جامعه است كه در اثر آموزش و تربيت در فرد بوجود مي آيد . حد وسط اين دو من قرار دارد قسمت آگاه و…

  بیشتر بخوانید »
 • بخوانید از حقوق متهم

   متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند. طرح مسأله به راستی آیا همه مردم از حقوق خود که در قانون اساسی و یا سایر قوانین مقرر شده با خبر هستند؟ و همه می دانند اگر متهم به ارتکاب جرمی شده اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود را شناختند، آیا می دانند باید چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟ آیا…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا