سکوت در نکاح

  • تعریف سکوت در قانون چیست ؟

    در عقودی که، فوریت در خیار فسخ آن ها شرط است، مانند: خیار غبن، تدلیس، و عیب؛ سکوت صاحب حق، دال بر اجازه معامله است. در واقع، سکوت در این مقام، نوعی اعلان اراده مبنی بر قبول صحت عقد واقع شده است. البته، می‌توان گفت که، محدوده زمانی تعیین‌ شده برای اعمال حق خیار، شرط آن حق است که با انتفای شرط، مشروط نیز منتفی می‌شود.   سکوت، در لغت، عبارت است از: خودداری از گفتن، و حرف نزدن، و خاموشی. در مفهوم حقوقی نیز، سکوت، یعنی: عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست. – آثار سکوت: الف) سکوت باکره در نکاح: عقد نکاح، مانند تمامی عقود، متشکل از: ایجاب و قبول است. و بنا بر قول مشهور، در آن، ایجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان می‌شود. مطابق نظر فقهای امامیه، صیغه نکاح چه در ایجاب و چه…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا