نفقه

 • اگر زن شاغل باشد نفقه به او تعلق می گیرد ؟

  ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که هرگاه مرد علی رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم می‌کند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.   برخی بر این باورند که در جامعه کنونی و به جهت اشتغال طیف گسترده‌ای از بانوان این سرزمین، مقررات مربوط به نفقه نیز دستخوش تغییر شده و عرف زنان شاغل را مستحق نفقه نمی‌داند. در این خصوص توضیحاتی ارائه می‌شود. اول آن که طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل: مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین، در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود. هم چنین وفق ماده ۱۱۰۶ همان قانون، در عقد دایم نفقه زن برعهده شوهر می‌باشد. صرف…

  بیشتر بخوانید »
 • اطلاعات بیشتر درباره نفقه فرزند

  بر طبق ماده 1199 قانون مدنی نفقه فرزند بر عهده پدر است و بعد از فوت پدر یا عدم توانایی مالی او بر عهده جد پدری است اما اگر نه پدر و نه جد پدری تمکن مالی نداشته باشند نفقه بر عهده مادر خواهد بود.   واضح است که ازدواج تکالیفی بر دوش فرد بار خواهد کرد که از جمله آن ها حضانت وپرداخت نفقه فرزندان است قبل از هر چیز باید گفته شود که بحث حضانت جدای از نفقه فرزند مشترک می باشد.   قانون نفقه فرزند را تعریف نکرده است اما مصادیقی از آن را در ماده 1204 قانون مدنی برشمرده است. ماده 1204 قانون مدنی: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق.» اما به نظر می رسد مصادیق ذکر شده در ماده فوق حصری نباشد و جنبه تمثیلی دارد به عبارت…

  بیشتر بخوانید »
 • شرایط و روش دریافت و مطالبه نفقه زوجه و اقارب

  وی با تاکید بر اینکه در نفقه اقارب ملاک ملائت و دارایی نفقه‌دهنده است، بیان کرد: در قانون کسی ملزم به نفقه دادن است که متمکن باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود، برای تشخیص تمکن باید همه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود‌.   مطابق قانون مدنی ایران نفقه به معنای تامین همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن البسه اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی است. شاید برخی‌ها تصور داشته باشند که نفقه فقط به زوجه تعلق می‌گیرد اما اینطور نیست.   زهرا داور، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در به تشریح انواع نفقه و نحوه مطالبه و پرداخت آن از منظر قوانین و مقررات پرداخته است. زهرا داور، حقوق‌دان، در خصوص تعریف نفقه گفت: مطابق قانون مدنی ایران نفقه به معنای تامین همه نیازهای…

  بیشتر بخوانید »
 • الزام به تهيه مسكن (از نفقه)

  برگ دادخواست به دادگاه عمومي مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك خواهان خوانده وكيل يا نماينده قانونى تعيين خواسته وبهاي آن الزام به تهيه مسكن (از نفقه) مقوم به ريال به انضمام كليه خسارات قانونی دلايل ومنضمات دادخواست 1- كپي مصدق عقدنامه، “2- مدرک مورد نياز ديگر” رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده” باسلام احتراماً به استحضار مي رساند: اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد كرده ايم. نظر به اينكه حسب مواد 1106 و 1107 قانون مدني تأمين نفقه زوجه بر عهده شوهر مي باشد و از طرفي تأمين مسكن نيز از جمله موارد نفقه متعلقه مي باشد و خوانده به تهيه مسكن متناسب اقدام نمي نمايد و سكونت در منزل فعلي نيز متضمن خوف ضرر بدني/ مالي/ شرافتي است فلذا مستنداً به مواد…

  بیشتر بخوانید »
 • مطالبه نفقه ايام زوجيت

  برگ دادخواست به دادگاه عمومي مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك خواهان خوانده وكيل يا نماينده قانونى تعيين خواسته وبهاي آن مطالبه نفقه ايام زوجيت به ميزان ريال به انضمام كليه خسارات قانوني دلايل ومنضمات دادخواست 1- كپي مصدق عقدنامه، 2- عندالاقتضاء شهادت شهود، 3- جلب نظر كارشناس، 4- مدرک مورد نياز ديگر رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده” باسلام احتراماً به استحضار مي رساند: اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد كرده ايم. نظر به اينكه حسب مواد 1106 و 1107 قانون مدني تأمين نفقه زوجه بر عهده شوهر مي باشد و خوانده از اين كار استنكاف و خودداري مي نمايد فلذا رسيدگي و صدور حكم به پرداخت نفقه ايام زوجيت از تاريخ لغايت به مدت ماه (و تا زمان رسيدگي و صدور حكم…

  بیشتر بخوانید »
 • اعسار از پرداخت مهريه / نفقه

  برگ دادخواست به دادگاه عمومي مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك خواهان خوانده 1:رياست محترم دادسرای عمومی و2:دادگاه خانواده نام شهرستان وكيل يا نماينده قانونى تعيين خواسته وبهاي آن اعسار از پرداخت مهريه/ نفقه دلايل ومنضمات دادخواست پي مصدق:1- عقدنامه،2- فيش حقوقي صادره از سازمان متبوع،3- استشهاديه 4- مدرك مورد نياز ديگر رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده” باسلام احتراماً به استحضار مي رساند: اينجانب به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد كرده ايم. نظر به اينكه خوانده وفق دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومي شهرستان ” نام شهرستان” موفق به اخذ راي محكوميت اينجانب به پرداخت مهريه/نفقه شده است ولي به جهت مشكلات متعدد/ عدم دسرسي به اموالم در حال حاضر توان تأديه مهريه/نفقه مقرر را ندارم. فلذا با توجه به مدارک تقديمي مستنداً…

  بیشتر بخوانید »
 • صدور گواهی عدم امكان سازش به علت عدم پرداخت نفقه

  حادثه عاشورا اشك ما را روان ساخت و خون از چشم ما جارى كرد و عزیز ما را در سرزمین غم و اندوه، خوار ساخت و تا روز قیامت براى ما غم و غصه به میراث گذاشت. «ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا بارض كرب و بلاء و اورثناءالكرب و البلاء الى یوم الانقضاء»   منبع: وسائل الشیعه   صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عدم پرداخت نفقه به انضمام كليه خسارات قانوني برگ دادخواست به دادگاه عمومي مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك خواهان خوانده وكيل يا نماينده قانونى تعيين خواسته وبهاي آن صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عدم پرداخت نفقه به انضمام كليه خسارات قانوني دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق: 1- عقدنامه “2 – مدرك مورد نياز ديگر” رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده” با سلام احتراماً…

  بیشتر بخوانید »
 • نفقه در مذهب پروتستان

  نفقه زن به سبب ماده 48 مقررات کلیسای پروتستان برعهده شوهر میباشد و نفقه عبارت است از : 1- البسه  2- مسکن  3- غذا  4- اثاث که به طور متعارف با وضعیت مالی زوجین تهیه میشود. در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن موظف است اول به کلیسا رجوع نموده و کلیسا نیز پس از تحقیقات لازم طرز پرداخت و مقدار آن را تعیین خواهد کرد. هر چند در مذهب پروتستان صریحاً به موضوع تمکین اشاره‌ای نشده لیکن در مادة 45 مقرر شده زن و شوهر مکلف به سازش و سلوک و حسن معاشرت با یکدیگر می‌باشند.

  بیشتر بخوانید »
 • تعریف نفقه در قانون مدنی

  طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه به معنای این است از مسکن و غذا و البسه و اثاث البیت که بصورت متعارف با وضعیت زن تناسب دارد و خادم در صورت عادت زن به داشت خادم یا احتیاج او به واسطة مرض یا نقصان اعضاء. همانطوری که در یک مادة 1106 قانون مدنی بیان گردیده است و در عقد دائم نفقه‌ی زن بعهدة شوهر است. از دیدگاه اسلام تأمین هزینة خانواده و از جمله مخارج شخصی زن، به عهدة مرد است و زن از این لحاظ هیچ مسئولیتی ندارد و تامین هزینه زن توسط شوهر، مخصوص مواردی نیست که زن از تأمین مخارج خود عاجز باشد بلکه در صورت ثروتمند بودن نیز همین حکم را دارد. دو چیز از شرایط وجوب نفقه است : 1- دائم بودن نکاح 2- تمکین زوجه بر این مسأله اجماع محقق است و هیچگونه قول مخالفی وجود ندارد. چنانچه در ضمن عقد نفقه شرط شده…

  بیشتر بخوانید »
 • نفقه زن از دیدگاه قانون مدنی و شریعت اسلام

  بدانید در مورد نفقه زن در قانون مدنی ، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد. اشاره: یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد؛ چه، امروزه زن ساعت های طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند، گویی رسالت انسان پروری و…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا