احکام آماده

قرار مهر و موم و تحرير تركه

  • نظر به اينكه فوت مرحوم … و وراثت خواهان و خواندگان نسبت به متوفي و وجود ماترك با توجه به مندرجات دادنامه حصر وراثت شماره …. صادره از شعبه …. دادگاه …. محرز و محقق است

 

 قرار مهر و موم و تحرير تركه (متوفي )

 

 

بسمه تعالي

دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد :

 

(قرار مهر و موم و تحرير تركه)

 

نظر به اينكه فوت مرحوم … و وراثت خواهان و خواندگان نسبت به متوفي و وجود ماترك با توجه به مندرجات دادنامه حصر وراثت شماره …. صادره از شعبه …. دادگاه …. محرز و محقق است ، علي هذا ، دادگاه مستنداً به مواد 167 ، 174 ، 206، 207  قانون امور حسبي قرار مهر و موم و تحرير تركه مرحوم …. را تواماً صادر و اعلام مي نمايد تا بدواً در قسمت مهر و موم به لحاظ فوريت امر اجرا شود و سپس اقدام لازم نسبت به امر تحرير تركه صورت پذيرد . دفتر مقرر است وقت احتياطي تعيين به خواهان اخطار تا نسبت به پرداخت هزينه نشر آگهي  موضوع ماده 210 قانون امور حسبي  و ارائه قبض مربوط به آن اقدام ثانياً از پرونده بدل تشكيل جهت تعيين عضو محترم قرار به نظر سرپرست مجتمع قضايي …. رسيده النهايه پرونده پس از اجراي مراتب به نظر برسد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه….. دادگاه عمومي ……..

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا