حقوق جزا

مهم ترین نکات درباره حقوق جزاء

  • هرگاه كسي سه بار مرتكب يک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.

نکته۱: در جرائم موجب تعزيردر هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد،اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد.

:red_circle:نکته۲: در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمي‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.

:red_circle:نکته۳: در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.

:red_circle:نکته۴: مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت اجراء نمي‌شود.

:red_circle:نکته۵: جرائم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت، با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي‌گردد.

:red_circle:نکته۶: در قانون جدید در فرض تعدد جرم اصل بر عدم تعدد و جمع مجازات است و به طور استثنایی فقط در مورد حدود و تعزیرات درجه ۷ و ۸ قاعده جمع مجازات ها اعمال می‌شود. تعدد تعزیرات با حدود و قصاص نیز موجب جمع مجازات خواهد شد.

:red_circle:نکته۷: تکرار جرم در حدود مربوط به فرضی است که شخصی پس از ارتکاب یک نوع جرم حدی و اجرای آن مجددا مرتکب همان جرم حدی شود.

:red_circle:نکته۸: تکرار جرم در تعزیرات مربوط به فرضی است که شخصی پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت او به ارتکاب یک جرم تعزیری درجه ۱ تا ۶ در مدتی معین مجددا مرتکب یک جرم تعزیری درجه ۱ تا ۶ دیگر شود.

:red_circle:نکته۹: هرگاه كسي سه بار مرتكب يک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.

:red_circle:نکته۱۰: قواعد ناظر بر تکرار جرم سرقت حدی:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري که انگشت شست و كف دست باقي بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا