احکام آماده

نمونه رای صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید

 

 

نمونه راي مبني بر ابطال شناسنامه قديم و اصدار شناسنامه جديد از جهت تاريخ تولد

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

 

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي … به طرفيت اداره ثبت احوال ………. به خواسته صدور حكم به ابطال شناسنامه …. از لحاظ تاريخ تولد سال …. به سال …. بدين شرح كه خواهان مدعي شده كه
برادر / خواهر داشته كه در سن شش سالگي فوت كرده ، پس از تولد وي والدينش شناسنامه برادر / خواهر متوفيش را براي او منظور كرده اند در حالي كه تاريخ واقعي تولد وي سال …. بوده است . دادگاه بعد از جري تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي و دعوت از خواهان و نماينده اداره ثبت احوال و استماع اظهارات آنان و استماع اظهارات شهود ابرازي آقاي / خانم …… معرفي مشار اليها به پزشكي قانوني در مورد بررسي ميزان صحت و سقم ادعاي وي از نظر سن واقعيش با توجه به موادي شهادت شهود و نظريه پزشكي قانوني به شماره ….. تاريخ …… كه اعلام نموده سن نامبرده در حدود ….. مي باشد ، لهذا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخيص  و با اجازه حاصله از ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 995 از قانون مدني و ماده 4 از قانون ثبت احوال حكم  به ابطال شناسنامه شماره ….. صادره از ….
حوزه …. و اصدار شناسنامه جديد به نام خواهان آقاي / خانم ……. با تاريخ تولد سال ….. و مشخصات مندرج در شناسنامه صدر الذكر صادر و اعلام مي دارد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومي

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا