فرم های آماده

نمونه فرم وکالتنامه مشاوران حقوقی

  • در صورتي كه اقدامات موكل سلباً يا ايجاباً داراي آثار منفي راجع به موضوع وكالت باشد بايد توسط وكيل به موكل اعلام گردد ، بي توجهي موكل در اين مورد رافع مسئوليت وكيل خواهد بود .

 

نمونه وكالتنامه مشاوران حقوقي (موضوع ماده 187)

 

 

وكالتنامه

 

1- مشخصات موكل : نام و نام خانوادگي :                    شخص حقيقي □   شخص حقوقي □

اقامتگاه موكل :…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

2- نام و نام خانوادگي وكيل و مشاور حقوقي : ………………. پايه پروانه ……….. شماره پروانه ………

اقامتگاه وكيل ………………………………………………………………………………………………

3- موضوع وكالت …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

4- حدود اختيارت وكيل : ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

5-حق الوكاله و حق المشاوره و ترتيب پرداخت آن با توجه به مادتين 25 و 26 آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و با توجه به آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1378 مي باشد .

6-هزينه دادرسي و مسافرت به عهده موكل است و با اخطار كتبي وكيل و عدم پرداخت مسئوليتي از اين جهت متوجه وكيل نخواهد بود .

قرارداد وكالت به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات رو و پشت و اثر عدم پيشرفت كار آن را امضاء مي نمايم .

 

امضاء موكل :                                  امضاء وكيل و مشاور حقوقي

 

        محل گواهي امضاء موكل

مواد قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مبحث وكالت :

ماده 31- هر يك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند

ماده 35- ماده 35 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب :وكالت در دادگاه ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ليكن در امور زير بايد اختيارت وكيل در وكالت نامه تصريح شود :

1-     وكالت راجع به اعتراض به راي ، تجديد نظر ، فرجام خواهي و اعاده دادرسي 2- وكالت در مصالحه و سازش 3- وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند 4- وكالت در تعيين جاعل 5- وكالت در ارجاع دعوي به داور و تعيين داور 6- وكالت در توكيل 7- وكالت در تعيين مصدق و كارشناس 8- وكالت در دعوي خسارت 9- وكالت در استرداد دادخواست يا دعوي 10- وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث 11- وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوي ورود ثالث 12- وكالت در دعوي متقابل13- وكالت در ادعاي اعسار 14- وكالت در قبول يا رد سوگند

تبصره 1-اشاره به شماره هاي ياد شده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نمي شود .

تبصره 2- سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشد .

2-     ماده 36 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب : وكيل دادرسي ، در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد .

ماده 185 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378، در كليه امور جزايي طرفين دعوي مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند وقت دادرسي به متهم ، شاكي ،مدعي خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هر يك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است .

تذكرات

1-اثر عدم پيشرفت كارهاي حقوقي و كيفري ممكن است موجب خسارت مالي يا مسئوليت كيفري گردد و بايد وكيل تاثير‌آن را نسبت به مورد وكالت به موكل اعلام نمايد

2-در صورتي كه موكل اقامتگاه خود را تغيير دهد بايد كتباً به وكيل خود اطلاع دهد .

3-تخلفات و مجازات هاي مربوط به وكلا و مشاورين حقوقي همان است كه در آيين نامه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 و اصلاحات بعدي آن و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 آمده است .

4- نسخه اول وكالتنامه و قرارداد مربوط به دادگاه و نسخه دوم مربوط به موكل بوده و نسخه سوم نزد وكيل بايگاني خواهد شد .

 

5- در صورتي كه اقدامات موكل سلباً يا ايجاباً داراي آثار منفي راجع به موضوع وكالت باشد بايد توسط وكيل به موكل اعلام گردد ، بي توجهي موكل در اين مورد رافع مسئوليت وكيل خواهد بود .

6- تاريخ انعقاد قرارداد : به عدد                                 به حروف ……….

 

 

 

محل الصاق تمبر مالياتي

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا