احکام آماده

نمونه گواهی حصر وراثت

 

 

نمونه گواهي حصر وراثت

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

بانو ……… به شماره شناسنامه ……… به استناد يك برگ شهادت نامه و فتوكپي شناسنامه ها و گواهي فوت متوفي دادخواستي به شماره ……… تقديم و توضيح داده كه مرحوم ……….. به شماره شناسنامه …….. در تاريخ ……………….درگذشته است و متقاضي عيال دائمي و آقايان :

1-………………………………………………… به شماره شناسنامه :………………………….

2-……………………………………………….. به شماره شناسنامه :………………………….

3-………………………………………………… به شماره شناسنامه :………………………….

4-……………………………………… به شماره شناسنامه :…………………………. پسران متوفي

5-…………………………………….. به شماره شناسنامه :………………………………………

6-…………………………………….. به شماره شناسنامه :………………………………………..

 

دختران متوفي و وراث منحصر در حين فوتش ميباشند . پس از انجام تشريفات قانوني و انتشار سه نوبت آگهي و انقضاي مدت قانوني و عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و ملاحظه گواهي نامه ماليات بر ارث شماره …… دادگاه گواهي مي دهد كه ورثه متوفي  منحصر به اشخاص مذكور بوده و وراث ديگري ندارد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومي  ……….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا