فرم های آماده

نمونه متن قرارداد تهیه و تقسیم(توزیع) غذا

  • 4-2- چنانچه برای برگزاری جلسات و سمینارها به تعدادی غذای بیشتری نیاز پیدا نماید قبلاً به اطلاع پیمانکار رسانیده و پیمانکار با منظور داشتن جمیع شرایط این پیمان اقدام خواهد نمود .

 

تاریخ : ……….

شماره : ……….

قرارداد تهیه غذا

 

قرارداد ذیل بین شرکت …………………. به مدیریت آقای …………………. فرزند …………….. شماره شناسنامه …………….. صادره از …………….. متولد ……………..به آدرس …………………. به عنوان کارفرما  از یک طرف و شرکت  …………….. به مدیریت آقای ………………..  فرزند …………….. شماره شناسنامه ………….. صادره از …………… متولد ……………….. به آدرس ………………… به شماره ثبت ………………….. از طرف دیگر که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع : پیمانکار متعهد و متلزم می گردد که از تاریخ ………………. لغایت …………….. غذای بین روز کارکنان را که حدوداً …………….. نفر می باشند در طول ایام کاری به عنوان نهار طبق لیست تنظیمی و به صورت گرم و با توجه به توضیحات ذیل تأمین نماید .

ماده 2) تعهدات : خرید مواد اولیه به طور کلی و  حمل به ………………….. جهت طبخ غذا به عهده پیمانکار است .

1-2- طبخ مطبوع و توزیع مطلوب در آشپزخانه و سالن غذاخوری شرکت به عهده پیمانکاراست.

2-2- انواع مواد اولیه خام از تولیدات داخلی کشور و از نوع مرغوب خریداری و مورد طبخ قرار می گیرد . مقدار برنج برای هر نفر در انواع غذاها ……………. گرم و گوشت گوسفند یا گوساله در انواع خورشت ها ……………. گرم و در سبزی پلوها …………… گرم و کباب کوبیده و مرغ برای هر پرس زرشک پلو یک عدد مرغ پاک کرده به وزن حدوداً ………….. گرم با مخلفات مربوطه منظور خواهد شد .

3-2- به طور اخص و طبق معمول در انواع غذاها حسب ضرورت منظور و به عهده پیمانکار و بهای مصرف نوشابه همراه هر پرس غذا مقداری نان و ماست یا سالاد یا سوپ منظور و به عهده پیمانکر است .

4-2- چنانچه برای برگزاری جلسات و سمینارها به تعدادی غذای بیشتری نیاز پیدا نماید قبلاً به اطلاع پیمانکار رسانیده و پیمانکار با منظور داشتن جمیع شرایط این پیمان اقدام خواهد نمود .

5-2- انتخاب نوع غذا ایام هر هفته از انواع زرشک پلو با مرغ , کباب کوبیده , یک نوع خورشت , باقلاپلو با گوشت , پلو با ماهی , با رعایت مشخصات و در ایام هفته خواهد بود .

6-2- تأمین نیروی لازم برای تهیه و طبخ و توزیع به نحوی که کلیه امور به موقع انجام پذیرد کلاً به عهده پیمانکار و تمام نیرو که به نحوی در طبخ و توزیع غذا مداخله دارند باید دارای کارت بهداشتی و لباس یا روپوش مخصوص و معمول باشد و بدون رعایت مراتب فوق کار نخواهند کرد . پرداخت کلیه حقوق متعلقه به نیروهای خرید و طبخ و توزیع به هر عنوان به عهده پیمانکار است . رعایت و منظور داشتن کلیه مقررات و قوانین شامل این قرارداد اعم از بیمه کار و حوادث ناشی از کار و بازنشستگی و ایام بیکاری و بلاتکلیفی کارگران به عهده پیمانکار بوده و طبق مقررات مربوطه محاسبه و پرداخت خواهد نمود .

7-2- کارفرما سرویس آشپزخانه خود را کلاً با دستگاه ها و سرویس ها و یخچال و ظروف مربوطه به سرو را طبق صورت جلسه تحویل پیمانکار می دهد و پیمانکار موظف به نگهداری و استفاده صحیح بوده و در پایان قرارداد عیناً تحویل خواهد نمود و استفاده از کلیه وسایل فقط برای طبخ و توزیع غذای شاغلان در شرکت خواهد بود و در صورت کم و کاست و خرابی ملزم به پرداخت و جبران آن خواهد بود و تأمین آب و برق و گاز و همچنین تعمیرات وسایلی که مستند به غفلت عوامل پیمانکار نباشد و به تشخیص و نظر ناظر به عهده کارفرما است .

8-2- بهداشتی کردن و رعایت بهداشت و نظافت کافی و لازم تمام وسایل و محل طبخ و توزیع به عهده پیمانکار که دقیقاً رعایت و اقدام خواهد شد . خرید و مصرف وسایل بهداشتی و نظافت به طور کلی با پیمانکار است .

9-2- در تمام مراحل خرید و طبخ و توزیع غذا پیمانکار یا نماینده معرفی شده کتبی ایشان حاضر و مسئول حسن انجام تعهدات خواهد بود .

10-2- ملاک تعداد توزیع غذای کارکنان بن غذای امضاء و مهمور شده از طرف شرکت با تاریخ روز خواهد بود .

شرکت یک نفر را به عنوان ناظر برحسن انجام این قرارداد معرفی و نظرش در تمام مراحل طبخ و توزیع و رعایت بهداشت قطعی و لازم الاجرا است .

11-2- کلیه غذاهای زائد و غیربهداشتی از محوطه طبخ و توزیع خارج و معدوم خواهد شد و ملاک زائد و غیربهداشتی نظریه ناظر است .

ماده 3) مبلغ پیمان : بین کارفرما و پیمانکار برای هر پرس غذا ………….. ریال توافق و تراضی گردید که در پایان هر ……………. طبق صورت جلسه تعداد بن های اخذ شده محاسبه و پس از تأیید ناظر پرداخت گردد .

ماده 4) شرایط پیمان : کلیه کسورات اعم از بیمه و مالیات و غیره که به نحوی از انحاء شامل این قرارداد می گردد به عهده پیمانکار است که باید پرداخت شود و قوانین مربوطه لازم الاجرا است . کارفرما هر زمان که صلاح بداند با اطلاع قبلی قرارداد را فسخ و پیمانکار متعهد است ظرف مدت ………………… ماه از تاریخ ابلاغ اطلاعیه کلیه وسایل و ابزار و ظروف را که طبق صورت جلسه تحویل گرفته به امور اداری شرکت تحویل و آشپزخانه را تخلیه و تحویل نماید . در صورت عدم تخلیه به موقع پیمانکار متعهد است روزانه مبلغ ………………… بپردازد . کارفرما می تواند از مطالبات ایشان کسر نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد .

1-4- کلیه نیروهای پیمانکار باید قبلاً به امور اداری شرکت معرفی شوند و در پایان کار روزانه محل راترک و خارج شوند . تأمین و هزینه رفت و آمد کارگران به عهده پیمانکار است .

2-4- پیمانکار به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات خود به شرح بالا یک فقره ……………. به مبلغ ……………. ریال در اختیار کارفرما قرار داده و اختیار می دهد که کارفرما در صورت لزوم به منظور تأمین خسارات وارده براساس نظر ناظر فوق الذکر و طبق مقررات مبلغ آن را وصول نماید .

3-4- پیمانکار کلیه مواد این قرارداد را مطالعه و قبول و متعهد و ملزم به اجرای دقیق آن خواهد بود .

موارد اختلاف در ابتدا با مذاکرات اصلاحی حل و فصل می شود . در غیر این صورت مراجع ذیصلاح قضایی صالح به رسیدگی می باشند.

ماده 5)  این قرارداد شامل 5 ماده و در سه نسخه تنظیم که هریک از نسخ دارای حکم واحد می باشد و به امضاء طرفین رسیده , پس از امضاء طرفین لازم الاجرا خواهد بود .

امضاء کارفرما                                                                         امضاء پیمانکار

شهود : 1) آقای …………….. فرزند ……………..                 2) آقای …………….. فرزند ……………..

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا