دسته‌بندی نشده

چگونگی ثبت کارت بازرگانی خارجی

چگونگی صدور کارت بازرگانی
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها بنام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره ـ کلیه شرکت‌های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.

اشخاص حقیقی ایرانی
۱) داشتن حداقل ۲۱ سال تمام
۲) داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
۳) داشتن ۳ سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارایه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه‌های تولیدی
۴) داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری
۵) داشتن دفا‌تر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی
۶) داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک‌های داخلی
۷) نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی
۸) عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
۹) نداشتن محکومیت موثر کیفری

اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
۱) داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
۲) داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
۳) عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور، در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن‌ها در ایران بوده یا تشکیل آن‌ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند)
۱) مدیران عامل و رییسان هیات مدیره شرکت باید دارای بند ۸ و ۹ (اشخاص حقیقی ایرانی)، ۲ و ۳ (اشخاص حقیقی غیر ایرانی) باشد
۲) مدیران شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند ۷ نخواهند بود.
۳) مدیران شرکت‌های دولتی شرکت‌های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت‌های موضوع قانون حفاظت صنایع، که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذیربط صادر شده باشد، از ارایه گواهی موضوع بند ۹ معاف خواهند بود.
۴) شرکت‌ها باید واجد شرایط مقرر در بندهای ۴ و ۵ و ۶ و ۸ (اشخاص حقیقی ایرانی) باشند.

شرایط صدور کارت بازرگانی برای غیر ایرانیان
شرایط مذکور در بند ۱ لغایت ۳ (اشخاص حقیقی غیر ایرانی) ماده ۱۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات به شرح ذیل آورده شده است:

اشخاص حقیقی غیر ایرانی
۱) داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت
۲) داشتن پروانه کار و اقامت
۳) عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن‌ها در ایران بوده یا تشکیل آن‌ها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند)
از مطالب مهم این بخش که توضیح آن ضرورت دارد در مورد نحوه ثبت شرکت‌های خارجی است که قانون و آیین نامه آن در این قسمت آورده شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا