نمونه اظهارنامه

 • آیا پاسخ دادن به اظهار نامه‌ الزامی است ؟

  طی اظهارنامۀ دیگری جواب اظهارنامه ابلاغ شده را بدهیم. در این حالت در قسمت موضوع اظهارنامه خواهیم نوشت: «پاسخ اظهارنامۀ شمارۀ ….. مورخ ……» نحوۀ تنظیم و ارسال پاسخ همان است که قبلاً بیان کردیم.   در ارتباط با اظهار نامه‌ها گاهی این سوال پیش می‎آید که آیا وقتی اظهارنامه‎‎ای برای ما ارسال و ابلاغ می‏‎شود، حتماً باید به آن جواب دهیم؟ که مصطفی سرخیل یک حقوقدان در این باره می‎گوید: ارسال اظهارنامه – جز در مواردی که به حکم قانون لازم است – صلاح نیست، بنابراین پاسخ دادن به اظهارنامه را هم جایز نمی ‏پنداریم. البته احتیاط حکم می‏ کند به منظور احتراز از برخی عواقب احتمالی ناخوشایند پس از خواندن دقیق اظهارنامه و آگاهی از مفاد آن در ستون پاسخ بنویسیم «تکذیب می‏‎شود». اگر علی‏رغم این توصیه، در موردی مایل به دادن پاسخ باشیم باید به یکی از دو طریق زیر عمل کنیم: لف) در حضور مأمور ابلاغ،…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه اظهارنامه ثبت علامت تجاری

  3- درصورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهندo   1- مشخصات متقاضی/ متقاضیان: الف) مالک اظهارنامه: 1- شخص حقیقی: اسم: شماره ملی: تابعیت: شغل : نوع فعالیت : نشانی : کدپستی: کشورمحل اقامت : شماره تلفن: تلفن همراه: شماره دورنگار: نشانی الکترونیک (ایمیل): 2- شخص حقوقی: نام: نوع شخص حقوقی : نوع فعالیت: محل ثبت: شماره ثبت: تابعیت: اقامتگاه: مرکزاصلی : نشانی: کدپستی: تلفن : دورنگار: نشانی الکترونیکی (ایمیل): سایراطلاعات: ب) نماینده قانونی (درصورت وجود وکیل یا هرنماینده قانونی دیگر مشخصات ذیل تکمیل گردد): اسم : شماره ملی: تلفن: تلفن همراه: دورنگار: نشانی الکترونیکی (ایمیل): نشانی: کد پستی: 2- مشخصات دریافت کننده ابلاغ ها درایران (درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد) اسم: شماره ملی: نشانی : کدپستی: تلفن : تلفن همراه: نشانی الکترونیک: 3- رشته فعالیت : 4-…

  بیشتر بخوانید »
 • اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاك ثبتي بخش شهرستان

    اقدامات لازم را با حضور به دفتر خانه اسناد رسمي به جهت انتقال رسمي مورد معامله انجام دهيد ،‌در غير اين صورت از طريق محاكم قضايي عدم امتناع مورد پيگيري قرار خواهد گرفت .   اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاك ثبتي    بخش   شهرستان     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده   موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب     مشخصات كامل خريدار      منع انتقال دو دانگ از پلاك ثبتي     بخش   شهرستان   مشخصات كامل فروشنده خلاصه اظهارات         مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوريكه مستحضريد : اينجانب    دو دانگ از پلاك ثبتي مرقوم را به مبلغ     ريال از جنابعالي خريداري نمودم مبلغ     ريال از ثمن پرداخت گرديده ، و تسويه مانده آن موكول به آماده شدن مدارك انتقال گرديده ، نظر بر اينكه حضرتعالي از…

  بیشتر بخوانید »
 • تخلیه الزامی بعلت اجاره دادن ملک توسط مستاجر به غیر

  به جنابعالي ده روز فرصت داده مي شود وضعيت ملك را همچون گذشته نماييد در غير اين صورت از مراجع قضايي تخليه ملك مورد نظر را جهت واگذاري آن به غير درخواست و ملك مورد نظر را تخليه خواهم نمود .     اظهار نامه تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل موجر يا مالك     تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير   مشخصات كامل مستاجر خلاصه اظهارات         مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوريكه مستحضريد : جنابعالي طي اجاره نامه عادي يا رسمي مورخ    يك باب مغازه واقع در     از اينجانب به مدت    ماهيانه به مبلغ    را اجاره نموده ايد ،‌با توجه به  مراجعات مكرر اينجانب به محل متوجه…

  بیشتر بخوانید »
 • تخلیه یک بابا مغازه بعلت تغییر شغل

  لذا بعد از ابلاغ اين اظهار نامه فرصت داريد نسبت به تغيير شغل و بازگشت به شغل قبلي يا تخليه مغازه اقدام نماييد . در غير اين صورت از طريق مراجع قضايي اقدام خواهم نمود .     اظهار نامه تخليه يك باب به جهت تغيير شغل     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل موجر يا مالك     تخليه يك باب به جهت تغيير شغل     مشخصات كامل مستاجر خلاصه اظهارات         مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوريكه مستحضريد : طي اجاره نامه عادي يا رسمي مورخ     يك باب مغازه واقع در   جهت شغل   اجاره يا سر قفلي آن را خريداري نموده ايد ،‌با توجه به اين كه ملك موصوف را جهت شغل     به شما اجاره دادم و شما تغيير شغل داده ايد و اين تغيير…

  بیشتر بخوانید »
 • تخلیه یک بابا مغازه بعلت نیاز شخصی(فسخ قرارداد)

  به جنابعالي به مدت يك ماه بعد از ابلاغ اظهار نامه جهت تخليه و مذاكره مبني بر دريافت مهلت حق كسب و پيشه اقدام نماييد ،‌در غير اين صورت از طريق مراجع قضايي پيگيري و اقدام نخواهم نمود .     اظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل موجر يا مالك     تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي    مشخصات كامل مستاجر خلاصه اظهارات       مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوريكه مستحضريد : با توجه به اينكه بنده كارگر كارخانه   بودم و به علت مشكلات جسمي ادامه كار براي اينجانب ضرر جاني و به علت بيماري مقدور نبوده است ،‌با عنابت به اينكه بنده طي اجاره نامه عادي يا رسمي يك باب…

  بیشتر بخوانید »
 • اظهار نامه تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن

  در ضمن پس از ابلاغ اين اظهار نامه به شما يك ماه فرصت داده مي شود ملك مورد نظر را تخليه و به پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز اقدام نماييد و در غير اين صورت از طرق مراجع قضايي اقدام خواهم كرد .   اظهار نامه تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن     برگ اظهار نامه مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده   موضوع اظهار نامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل موجر يا مالك   تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن   مشخصات كامل مستاجر خلاصه اظهارات       مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوريكه مستحضريد : طي اجاره نامه عادي يا رسمي مورخ     يك آپارتمان به مساحت صد متر مربع…

  بیشتر بخوانید »
 • اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ

  تقاضا دارم با جلب نظر كارشناس با كسر بهاي پاركينگ بعد از ابلاغ اظهار نامه به مدت 5 روز در دفتر خانه حاضر شده و نسبت به انتقال رسمي  سند اقدام نماييد در غير اينصورت از طرق مراجع قضايي اقدام خواهم نمود .     اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ   برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل خريدار     تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ     مشخصات كامل فروشنده خلاصه اظهارات       مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوريكه مستحضريد : جنابعالي با امضاء‌ قراردادي با اينجانب توافق نموده بودي ملك خود را به مبلغ   ريال به اينجانب فروخته ،‌با تسويه ثمن مورد معامله از انتقال حقوق قانوني راجع به پاركينگ اقدام نمايي ،‌نظر به اينكه حسب قرارداد تنظيمي مورد معامله…

  بیشتر بخوانید »
 • اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم

  جنابعالي مسلم است لذا به جنابعالي 5 روز مهلت داده مي شود بعد از ابلاغ اظهار نامه در دفتر خانه جهت تنظيم سند رسمي و تسليم بيع حاضر شويد ،‌در غير اين صورت از طرق مراجع قضايي اقدام خواهم نمود .       اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل خريدار     تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم   مشخصات كامل فروشنده خلاصه اظهارات       مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوريكه مستحضريد : جنابعالي شش دانگ از يك باب دستگاه (ساختمان ،‌آپارتمان ،‌مغازه ) موضوع پلاك فرعي از اصلي    بخش    شهرستان   واقع در    كه داراي (آب ،‌برق ،‌تلفن و گاز و ) مي باشد به موجب مبايعه نامه عادي مورخ    به اينجانب فروخته ايد كه تاريخ    براي حضور…

  بیشتر بخوانید »
 • قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بك باب خانه به پلاك ثبتي

      لذا به جهت اينكه بنا قلع و قمع نگردد يا شما قيمت ملك موصوف را به قيمت روز پرداخت كنيد يا اينكه بنا آنرا به اينجانب بفروشد و اجرت المثل دوران تصرف را پرداخت نماييد ،‌در غير اينصورت از طريق محاكم دادگستري موارد را پيگيري خواهم نمود .   قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بك باب خانه به پلاك ثبتي     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل مالك      قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف   مشخصات كامل متصرف عدواني خلاصه اظهارات       مخاطب محترم : با سلام ، احتراما ، همانطوريكه مستحضريد : در غيبت اينجانب مالك ،‌يك قطعه زمين به پلاك مذكور را تصرف نموده ايد، و در آن احداث بنا كرده ايد اين تصرف به نحوه عدوان انجام شده مراجعات…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا