حقوق جزا

آشنایی با تعزیر و حداكثر شلاق تعزیری چقدر است

  • – نظریه 3375/ 7- 26/ 6/ 1374: ماده 16 قانون مجازات اسلامى در مقام تعریف تعزیر است نه در مقام اعطاء اختیار به قاضى كه به تشخیص خود تعیین مجازات كند. ماده 16 نمی‌تواند مستند قانونى براى تعزیر اشخاص قرار گیرد.

 

 

آیا می‌دانید تعزیر چیست؟ ماده 16 قانون مجازات اسلامی می‌گوید:« تعزیر، تأدیب و یا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است‏ از قبیل حبس و جزاى نقدى‏ و شلاق كه میزان شلاق بایستى از مقدار حد كمتر باشد.

ماده 16 قانون مجازات اسلامی می‌گوید:« تعزیر، تأدیب و یا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است‏ از قبیل حبس و جزاى نقدى‏ و شلاق كه میزان شلاق بایستى از مقدار حد كمتر باشد. و حداقل و حداكثر میزان تعزیر چگونه قابل محاسبه بوده و شلاق تعزیری حداكثر چقدر می‌تواند باشد؟

نظریات اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه

– نظریه 3375/ 7- 26/ 6/ 1374: ماده 16 قانون مجازات اسلامى در مقام تعریف تعزیر است نه در مقام اعطاء اختیار به قاضى كه به تشخیص خود تعیین مجازات كند. ماده 16 نمی‌تواند مستند قانونى براى تعزیر اشخاص قرار گیرد.

نظریه 2490/ 7- 13/ 4/ 1366: در تمام مواردى كه در امر كیفرى صحبت از غرامت شده است منظور همان جزاى نقدى و یا جریمه است.

– نظریه 327/ 7- 18/ 1/ 1363: جزاى مالى اعم است از جزاى نقدى، مثلا حكم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه، جزاى مالى است، اما جزاى نقدى نیست زیرا جزاى نقدى منحصر است به وجه نقد.

– نظریه 2490/ 7- 13/ 4/ 1366: در تمام مواردى كه در امر كیفرى صحبت از غرامت شده است منظور همان جزاى نقدى و یا جریمه است.

– نظریه 4114/ 7- 20/ 6/: با توجه به اینكه قانونگذار شلاق تعزیرى را تا 74 ضربه تعیین نموده است معلوم می‌شود كه در اقل حدود، حد حر مورد نظر بوده است.

– به تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى 1378 مندرج در همین مجموعه رجوع شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا