شکایت نامه های ازدواجنمونه متن شکایت نامه

تقاضای صدور حكم ممنوعيت از اشتغال به تحصيل و تمكين

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل
محل اقامت
شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك
خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن تقاضاي صدور حكم 1- ممنوعيت ازاشتغال به تحصيل و 2-تمكين به انضمام کلية خسارات قانوني
دلايل ومنضمات دادخواست فتوكپي مصدق:1- عقدنامه،2:اظهارنامة شمارة ،3:استعلام ازوزارت علوم تحقيقات وفن آوري ودانشگاه آزاداسلامي/اداره آموزش و پرورش نام شهرستان ،‌ “4-مدرك مورد نياز ديگر”

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:
اينجانب به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد كرده ايم.نظر به اينکه خوانده (زوجه قانوني اينجانب) بدون عذر موجه و علت شرعي و قانوني و بدون اخذ اجازه در تاريخ زندگي مشترك را ترك نموده و درمنزل پدري خود به سر مي برد. با توجه به مراجعات وتماس هاي مكرر شخصي وخانوادگي و وساطت افراد بزرگوار و صاحب منصب و ارسال اظهارنامه (کپي مصدق پيوست) حاضر به تمكين و بازگشت به منزل بنده نشده واز طرفي نظر به اينکه شروع اشتغال به تحصيل دانشگاهي ايشان عمدةً موجب تجري ايشان وعدم تمکين نامبرده راباعث شده است واينجانب موافقتي با اشتغال به تحصیلِ وي ندارم فلذا صدورحکم به ممنوعيت ايشان ازتحصيل و تمكين زوجه به استناد ماده 1114 قانون مدني مورد استدعاست .
محل امضاء – مهر – انگشت
شماره و تاريخ ثبت دادخواست
شماره
تاريخ شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد
نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:
تاريخ / / امضاء
چاپ روزنامه رسمي كشور فرم شماره 1296/2201/54 دفتر طرح وبرنامه ريزي

 

 

برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا