دانستنی های حقوق

طرفداران سگ بازی را نقد کنیم

  • برخی   طرفداران سگ بازی مدعی اند كه ” نباید زمینه سوء استفاده دشمنان این مرز و بوم  و ملت عزیزمان را فراهم نمود، آب به آسیاب بیگانگان ریخته  شود و ناآگاهانه خوراك برای رسانه های منحط غربی نظیر بی بی سی تهیه  شود “

مقدمه :

 پیرو نقد برخی از ابعاد طرح نمایندگان برای جرم سگ بازی و استقبال شما از این موضوع  مهم وعده دادیم تا در ادامه نقد و پیشنهاد اصلاح این طرح را در مقالات آتی تقدیم  نماییم ؛ كه در این مقاله می كوشیم به وعده خود عمل نموده  تا ضمن ارایه ادله برخی طرفداران سگ بازی كه درصدد نفی این طرح هستند و دلایلی ظاهری ارایه می دهند به نقد این ادله پردازیم .

دلیل اول طرفداران سگ بازی :

استناد به نظر مراجع

” نظر مراجع این است كه نگهداری و تردد سگ فی نفسه بلا اشكال است .

دلیل دوم طرفداران سگ بازی :  استناد به طرح اولیه نمایندگان

چرا طرح اولیه نمایندگان نجس العین را نام برده است در حالیكه  نجس العین بودن حیوان را فقها و مراجع تقلید معین می كنند و از این طریق قابل استعلام است.

نقد:  این عبارت طرفداران سگ بازی  آنقدر قابل تامل و عجیب است كه حتی از یك شخص عوام نیز دور از انتظار است زیرا همه می دانند كه نجس العین بودن نیاز به   تعیین و استعلام از فقها ندارد و تنها مصداق آن سگ و خوك است  و حتی در طرح اولیه نیز فهرست سایر حیوانات موذی به وزارت بهداشت سپرده شده بود نه فهرست نجس العین ها بعلاوه طرح اولیه اصلاح شده است .

دلیل سوم طرفداران سگ بازی :  پیشنهاد اجباری كردن شناسنامه بهداشتی سگ

برخی طرفداران سگ بازی ، پیشنهاد اجباری كردن شناسنامه بهداشتی سگ ها را می دهند .

نقد : علیرغم ظاهر ادعای برخی طرفداران سگ بازی كه ظاهر یك متدین را دارند اما نگرش ایشان  كاملا مادی و مطابق فرهنگ غربی است و پیشنهاد ایشان در   تهیه شناسنامه   موید آن است كه به جنبه فرهنگی بی اعتنا هستند و صرفا جنبه بهداشتی موضوع را مد نظر قرار داده اند و جالب است كه این طرفداران سگ بازی گاه نیز صریحا اذعان نموده اند كه به نظر ایشان ” نگهداری از سگ ، یك مسئله خصوصی است “

دلیل چهارم طرفداران سگ بازی :  تدوین طرح   در كمیسیون غیر تخصصی و غیر مرتبط

برخی طرفداران سگ بازی مدعی اند ” ممنوعیت تردد سگ بازان به پنهان نمودن حیوان و بروز بیماریهای خطرناك ممكن است منجر شود

برخی طرفداران سگ بازی برآنند كه در این طرح به دلیل تدوین آن  در كمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان كمیسیون غیر تخصصی و غیر مرتبط با این موضوع ،جنبه های بهداشتی آن مورد غفلت واقع شده است”

نقد :

آنكه كمیسیون مورد اشاره هنوز در این خصوص جلسه ای نداشته است و این كمیسیون فرهنگی است كه تشكیل جلسه داده است و كارگروه ویژه آن را بر قرار نموده است .

دلیل چهارم طرفداران سگ بازی :  مراجعه منظم صاحبان حیوانات خانگی كافیست

نقد : اگر امروزه نگران بیماریهای كشنده و مهلكی نظیر هاری نیستیم، صرفا به دلیل مراجعه منظم صاحبان حیوانات خانگی به درمانگاه دامپزشكی  و نظارت دلسوزانه   دامپزشكان نیست  بلكه به نظر می رسد این امر مرهون  این است كه هنوز این فرهنگ غلط و غربی فراگیر نشده والا در غرب آمار تكان دهنده بیماری های حیوانات و سرایت آنها به سگ بازان و امثال ایشان هویداست.

دلیل پنجم  طرفداران سگ بازی : منجر شدن طرح به بروز بیماریهای خطرناك

برخی. طرفداران سگ بازی مدعی اند ” ممنوعیت تردد سگ بازان به پنهان نمودن حیوان و بروز بیماریهای خطرناك ممكن است منجر شود  “

نقد :  این ادعا ناشی از سوظن به شهروندان متدین ماست  و به نظر می رسد بسیاری از شهروندان ما از قانون تبعیت خواهند نمود و اندك متخلفان نیز لااقل  به دلیل سلامتی  خودش  از ادامه سگ بازی و … .ان شاالله صرفنظر خواهند نمود  .

دلیل ششم  طرفداران سگ بازی : ارجاع طرح اولیه به  وزارت بهداشت

برخی طرفداران سگ بازی مكررا به دلیل  توجه و ارجاع طرح اولیه به  وزارت بهداشت   در صدد نقد اصل طرح و رد آن هستند .

نقد:چنانكه اشاره شد ناشی از آنست كه متاسفانه طرفداران سگ بازی به گزارش رسمی مركز پژوهش های مجلس  توجه ننموده اند و این اشكال  طرح اولیه نمایندگان اصلاح شده است .

دلیل هفتم  طرفداران سگ بازی :

چرا   به منع   مضرات بهداشتی دیگر مثل مواد مخدر نمی پردازند.

برخی طرفداران سگ بازی شاكی  اند  كه چرا نمایندگان به جای اهتمام به منع سگ بازی و ..به مضرات بهداشتی دیگر مثل مواد مخدر نمی پردازند.

نقد:  در این خصوص به نظر می رسد  صرفنظر از اسائه ادب و لحن نامناسب برخی از این اشخاص در این خصوص كه در واقع منكر توجهات قابل توجه نمایندگان محترم و تصویب قوانین متعدد موضوعه  در اینباره است ؛ چنانكه اشاره شد طرفداران سگ بازی از جنبه فرهنگی بسیار مهم طرح  گذرا عبور نموده است و بعلاوه اثبات شی كه نفی ما ادا نمی كند و اهمیت مواد مخدر و امثال آن با طرح مورد بحث منافاتی ندارد .

دلیل هفتم  طرفداران سگ بازی : ” نباید زمینه سوء استفاده دشمنان این مرز و بوم  و ملت عزیزمان را فراهم نمود،

برخی   طرفداران سگ بازی مدعی اند كه ” نباید زمینه سوء استفاده دشمنان این مرز و بوم  و ملت عزیزمان را فراهم نمود، آب به آسیاب بیگانگان ریخته  شود و ناآگاهانه خوراك برای رسانه های منحط غربی نظیر بی بی سی تهیه  شود “

نقد:

به نظر می رسد ایشان باید به رهنمود مقام معظم رهبری در این خصوص توجه نمایند كه امر به عدم اعتنا به اعتراضات غربی ها خصوصا در امور فرهنگی نموده اند و اینكه بهانه همیشه دارند و بهانه دیگری خواهند یافت و  مگر نبود بهانه جویی های یهودیان  که پیش از تغییر قبله، مسلمانان را به نداشتن استقلال سرزنش می کردند، پس از تغییر قبله، با چرخش بسیاری، بهانه های دیگری را مطرح کردند. یهودیان، پیامبر اسلام را به برگشتن از قبله پیامبران پیشین سرزنش می کردند و می گفتند: «اگر قبله اول مسلمانان درست بود، این تغییر قبله چه معنایی دارد؟ و اگر قبله دوم صحیح است، چگونه بیش از چهارده سال به طرف بیت المقدس نماز خوانده اند؟». قرآن کریم با اشاره به ماجراجویی های یهودیان، به پیامبر می فرماید: «به زودی بعضی از سبک مغزان می گویند چه چیزی آن ها را از قبله ای که برآن بودند(بیت المقدس) برگرداند. به آنان بگو شرق و غرب عالم متعلق به خداست». خداوند با این بیان شیوا، بهانه جویی و اعتراض به احکام خدای حکیم و دانا را، نشانه بی خردی معرفی کرده است.

برخی طرفداران سگ بازی مدعی اند كه ” نباید زمینه سوء استفاده دشمنان این مرز و بوم  و ملت عزیزمان را فراهم نمود، آب به آسیاب بیگانگان ریخته  شود و ناآگاهانه خوراك برای رسانه های منحط غربی نظیر بی بی سی تهیه  شود “

دلیل هشتم  طرفداران سگ بازی : خانواده های معتقد به اصول و تعالیم اسلام را می شناسند كه در كنار اعتقادات خود به نگهداری از حیوانات هم مبادرت ورزیده اند

برخی طرفداران سگ بازی مدعی اند كه   ” چون رابطه نزدیك انسان و حیوان از بدو آفرینش تاكنون و نیز پیشتازی ایرانیان در توجه به حیوانات  قابل دفاع است و اینكه خانواده های معتقد به اصول و تعالیم اسلام را می شناسند كه در كنار اعتقادات خود به نگهداری از حیوانات هم مبادرت ورزیده اند  ”  لذا باید طرح رد شود ؛

نقد:  با توجه به تحریف نظر مراجع عظام تقلید توسط طرفداران سگ بازی با توجه به مستندات و نقل عین آنها در مقالات قبلی تبیان این ادعای ایشان را نیز  نمی توان پذیرفت و اگر خانواده ای واقعا معتقد به اصول و تعالیم اسلام باشد حتما از نظر مرجع خود  غافل نمی گردد .

نتیجه گیری

هیچ یك از انتقادات مطرح شده سبب رد طرح نمی شود و حداكثر نیاز به اصلاح برخی ابعاد آن را اثبات می نماید ؛به هر حال از آنجا كه غالب مردم ایران متدین اند و همانطور كه برخی نمایندگان نیز به صراحت بیان نمودند   مردم از این امر استقبال می كنند و به نظر می رسد حتی خانواده های اشخاص طرفدار سگ بازی  نیز بویژه همسر محترمه آنها  آرامش خود را در تصویب طرح البته با اصلاحات منطقی و توجه به محور اصلی طرح كه جنبه فرهنگی آن است   می دانند .

رضا زهروی /مدرس حوزه و دانشگاه

alomorabi.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا