دانستنی های حقوق

عواقب نرفتن به خدمت سربازی چیست

 • افرادی كه معافیت دائم دارند لازم نیست خدمت سربازی را انجام بدهند، لذا به جای كارت پایان خدمت، به آنها كارت معافیت داده می شود.

طبق قوانین ایران ، دختران از رفتن به سربازی معاف هستند.(ماده 1 قانون خدمت وظیفه عمومی)

ولی پسران وظیفه دارند در صورت نداشتن عذر قانونی ، مدت مشخصی را پس از طی کردن آموزش های نظامی ِ مورد نیاز ، در نیروهای مسلح به خدمت بپردازند.(ماده 2 قانون خدمت وظیفه عمومی)

و اگر از این خدمت خودداری کنند و به موقع برای انجام آن مراجعه نکنند، دچار مجازات و محدودیت های اجتماعی خواهند شد.(ماده 10 قانون وظیفه عمومی)

زمان مراجعه برای اعزام به خدمت

کسی که عذر موجهی برای نرفتن یا دیر رفتن به خدمت دارد، مکلف است بعد از برطرف شدن آن عذر به خدمت برود.

و کسانی که عذر موجهی ندارند نیز موظف هستند بلافاصله بعد از اعلام اداره وظیفه عمومی نیروی انتظامی (که معمولا در روزنامه ها و صدا و سیما اعلام می شود) خود را برای خدمت به حوزه های نظام وظیفه معروفی کنند.(ماده 5 و 19 قانون وظیفه عمومی)

بر اساس قوانین ایران ، اداره نظام وظیفه در سال از جوانانی برای انجام خدمت سربازی دعوت به عمل می آورد که در فروردین آن سال ، وارد سن 19 سالگی شده اند.  (ماده2 قانون خدمت وظیفه عمومی)

بدیهی است اگر شخصی قبل از تاریخ مقرر در قانون ، برای انجام خدمت خود را معرفی کند، زمان مراجعه او ، به تاریخی که قانونا باید مراجعه می کرده است موکول خواهد شد.

مدت خدمت سربازی

بر اساس نیازهای نیروهای مسلح و وضعیت کشور (برقرار بودن جنگ یا صلح) مدت خدمت سربازی متفاوت است.

این مدت گاهی 1 سال ، گاهی 18 ماه و زمانی هم 2 سال بوده است. ولی اکنون مدت خدمت سربازی  در مناطق عملیاتی 17 ماه، محروم و بد آب و هوا 18 ماه و سایر مناطق کشور  20 ماه است.

همچنین قوانین و مقرراتی وجود دارد که به موجب آن مدت خدمت بعضی از افراد به دلایلی که در قانون ذکر شده است، کم تر یا بیشتر خواهد شد.

کسانی که در موقع تعیین شده ، خود را برای خدمت سربازی معرفی نکنند ، به مدت 90 روز به خدمت آن ها اضافه می شود.

بدیهی است که در دوران سربازی مقررات سخت و انضباط شدید حاکم است و هر گونه بی نظمی ، تاخیر و یا غیبت باعث تنبیه و مجازات خاطی خواهد شد

سیر مراحل سربازی

شخصی که به سن مشمولیت رسیده و از او خواسته شده که خود را برای خدمت معرفی کند، باید ابتدا به حوزه نظام وظیفه شهر خود مراجعه و دفترچه آماده به خدمت (که در این دفترچه تاریخ مراجعه برای اعزام به خدمت درج شده است) را دریافت کند. سپس در تاریخ اعزام ، به همان محلی که دفترچه خود را گرفته است مراجعه نماید.

حوزه نظام وظیفه بر اساس دستورالعمل های خود نسبت به تقسیم و تعیین سازمان محل خدمت فرد مشمول (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و یا سازمان های دیگر) اقدام می کند و فرد مزبور نیز باید در تاریخی که به وی ابلاغ می شود ، خود را به سازمان تعیین شده معرفی کند.

سازمانی که به عنوان محل خدمت فرد مشمول تعیین شده است، بعد از مراجعه سرباز، ابتدا مدت کوتاهی(حدود 2  ماه) آن فرد را به آموزشگاه خود می فرستد تا تحت آموزش نظامی قرار بگیرد.

این دوران نسبتا سخت خواهد بود، اما بعد از طی دوره آموزشی ، به تناسب صلاحیت و توانایی هایی که اشخاص دارند، آنها را در شهرها و محل های مورد نیاز به کار خواهند گرفت و تا زمانی که مدت خدمت به پایان برسد، فرد مشمول ، با همین ترتیب خدمت خواهد کرد.( تبصره 1 و 3 خدمت وظیفه عمومی)

بدیهی است که در دوران سربازی مقررات سخت و انضباط شدید حاکم است و هر گونه بی نظمی ، تاخیر و یا غیبت باعث تنبیه و مجازات خاطی خواهد شد.

عذرهای موجه برای نرفتن به سربازی

قبلا گفته شد كسانی كه عذر قانونی ندارند،‌باید به سربازی بروند.

ولی اشخاصی كه دارای عذر قانونی هستند، نرفتن شان به سربازی ، اشكالی را متوجه آنان نخواهد كرد. این افراد می توانند از معافیت های قانونی استفاده نمایند.

البته این بدان معنا نیست كه این گونه افراد اصلا نباید به حوزه نظام وظیفه مراجعه كنند، بلكه شرط برخورداری از معافیت ها نیز مراجعه به موقع و ارائه مدارك قانونی به مسئولین اداره نظام وظیفه عمومی است.

یعنی این گونه افراد نیز همزمان با فراخوانی عمومی مشمولان ، باید با در دست داشتن مداركی كه ادعایشان را ثابت كند ، به حوزه نظام وظیفه نیروی انتظامی مراجعه كنند و مدارك خود را تحویل دهند، در غیر این صورت نه تنها از معافیت برخوردار نخواهند شد ، بلكه به عنوان “سرباز فراری” تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت) .ماده 19 قانون خدمت وظیفه عمومی)

عذرهای موجه برای معافیت از خدمت سربازی به دو دسته تقسیم می شوند:

1- عذرهایی كه معافیت دائم ایجاد می كنند.

مانند كسی كه به دلیل داشتن بیماری حاد و شدید، قادر به خدمت نیست و “معافیت پزشكی” دارد.

(مواد 29 تا 44 قانون خدمت وظیفه عمومی(یا عذر مشمولی كه دارای پدر و مادر پیر و از كار افتاده است و كس دیگری به جز او برای تامین زندگی والدینش وجود ندارد . و دارای “معافیت كفالت” است.  )مواد 45 و 46 قانون خدمت وظیفه عمومی)

افرادی كه معافیت دائم دارند لازم نیست خدمت سربازی را انجام بدهند، لذا به جای كارت پایان خدمت، به آنها كارت معافیت داده می شود.

2- عذرهایی كه معافیت موقت ایجاد می كند.

مانند كسی كه بعد از دوره متوسطه در دانشگاه قبول می شود و به تحصیل می پردازد. (دارای “معافیت تحصیلی” می گردد(چنین اشخاصی تا زمانی كه دوره مجاز تحصیل را طی می كنند، الزامی برای رفتن به خدمت سربازی ندارند، ولی همین كه فارغ التحصیل شدند، باید خدمت خود را آغاز كنند.

 افرادی كه در “سال بعد از فراغت از تحصیلات متوسطه” مشمول شناخته می شوند، اگر تاریخ اعزام به خدمت آنان، قبل از اعلام نتایج كنكور باشد، باید در موعد تعیین شده برای اعزام ، خود را به محل خدمتشان معرفی كنند

(مواد 31 تا 38 قانون خدمت وظیفه عمومی)

ذكر این نكته ضروری است كه در مورد معافیت تحصیلی، معمولا مدارك لازم، مبنی بر معافیت موقت (دانش آموز یا دانشجو بودن مشمول) مستقیما توسط دانشگاه یا مركز آموزشی محل تحصیل وی به مراكز نظام وظیفه ارسال می گردد و ضرورتی به حضور فرد مشمول به حوزه نظام وظیفه نیست.(ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی(این گونه افراد بعد از فراغت از تحصیل باید به ادارات نظام وظیفه مراجعه و دفترچه آماده به خدمت دریافت نمایند.(ماده 34 قانون خدمت وظیفه عمومی)

نكته ضروری دیگر این است كه برخی افراد، بلافاصله بعد از طی دوره متوسطه، در دانشگاه قبول نمی شوند و یك سال بین تحصیل متوسطه و امتحان كنكور ِ سال بعدشان فاصله ایجاد می شود، چنین افرادی كه در “سال بعد از فراغت از تحصیلات متوسطه” مشمول شناخته می شوند، اگر تاریخ اعزام به خدمت آنان، قبل از اعلام نتایج كنكور باشد، باید در موعد تعیین شده برای اعزام ، خود را به محل خدمتشان معرفی كنند، زیرا در صورتی كه این افراد در كنكور قبول شوند و به دانشگاه راه یابند، مكاتبه لازم از سوی دانشگاه محل تحصیل با اداره نظام وظیفه به عمل خواهد آمد تا آنها را از خدمت ترخیص كنند و امكان تحصیل را برایشان فراهم آورند.

ولی اگر افرادی كه در كنكور شركت كرده اند، علیرغم رسیدن به سن مشمولیت، خود را برای گرفتن دفترچه آماده به خدمت معرفی ننمایند، “غائب فراری” شناخته می شوند و در این صورت، حتی اگر در دانشگاه قبول شوند، امكان اشتغال به تحصیل را نخواهند داشت.(ماده 35 قانون وظیفه خدمت وظیفه عمومی)

سربازی

مجازات و عواقب نرفتن به سربازی

اشخاصی كه برای انجام خدمت سربازی به سن قانونی می رسند و عذر موجهی برای نرفتن به خدمت ندارند، اگر به موقع خود را معرفی نكنند ، علاوه بر مجازاتی كه برای آنها در نظر گرفته می شود (مثلا مدتی به زمان خدمت آن ها اضافه می گردد) دچار محرومیت های متعدد اجتماعی نیز خواهند شد كه مهم ترین محرومیت های این افراد عبارتند از :

1. عدم امكان دریافت گذرنامه و محرومیت از سفر به خارج از كشور

2. محرومیت از استخدام در ادارات و سازمان های دولتی و مشاغل عمومی

3. محرومیت از امضای هر گونه سند رسمی (خرید، فروش و … در محضر)

لازم به ذكر است كسانی كه به خدمت نرفته اند ولی دارای معافیت (اعم از دائم یا موقت) می باشند، برای انجام كارهای فوق الذكر بایستی كارت معافیت یا گواهی های لازم مبنی بر معاف بودن خود را ارائه كنند.

نوشته های مشابه

‫53 دیدگاه ها

 1. اصلا خدمت نباید اجباری باشد آن هم2سال وآن هم فرسخ هادورازمحل زندگی لطفا اول قوانین دیکتاتوری سربازی رو اصلاح کنید بعد شعار آزادی بدهید $$

 2. اصلاً سربازی نباید اجباری باشد آن هم 2سال وآن هم فرسخ ها دور از محل زندگی سرباز لطفا اول قوانین دیکتاتوری سربازی رو اصلاح کنید بعد حرف از آزادی واصلاحات بزنید♥

 3. واقعا ما مردها چه گناهی داریم که باید دوسال از عمرمون رو همین طوری از دست بدیم واقعا حرف اقا سینا و اقا امیر لایک داره

 4. تا حالا کدوم آقا زاده رفته خدمت؟؟
  فقط افراد بدبخت و سرپرست خانواده
  و تک فرزندان و فقیر ها و کسایی ک نه پارتی دارن و نه پول
  ما که همین الانشم از بچه گی تا الان داریم سختی ها رو میکشیم
  سربازی رو دیگه چرا باید بریم؟
  بریم خدمت واسه اینا که پدر و مادر پیرم از گرسنگی و مریضی تلف بشن..
  چرا ما جوان ها انقد بد بختیم چرا؟

 5. دوستان من حاضرم جونمو بدم تیکه تیکه بشم.
  ولی سربازی نرم
  من حاضرم بیست سال حبس بخورم ولی سربازی نرم
  زوره مگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  حالا بیاید منو بگیرید اگه تونستید ببریدم سربازی

  1. مگه سربازی رفتن زوریه مگه گناه کردیم که باید دو سال از عمرمون رو تلف کنیم من حاظرم کل عمرمو گرسنگی بکشم ولی سربازی نرم!

   1. من میخوام الان دفترچه پست کنم😣😣😣خب دیگه ملت ما این جوریه تمام پول خرج حوضه ها علمیه میشه مثلا اگه کسایی که علاقه به نظام دارن حقوق بشون بدن ونگهشون دارن در اضای هر یکی از اونا ۵یا شیش تا جوون میتونن آزاد زندگی کنند

  2. ای ول مثل من سربازی از لحاظ شرعی واجب نیست اینا سر مردم رو‌کلاه میزارن به حرفشون گوش ندید دارن زور میکنن ظلم گناهه کسی زیر بار ظلم بره گناهه عزیزان تو اسلام چیزی به اسم سربازی نداریم آموزش نظامی هست اونم 2ماه کافیه نه دوسال

 6. سربازی کیلو چنده شاید یکی دلش نخاد اقا
  این دوسال رو میری یه جا کار میکنی کلی پول در میاری
  در ضمن نامرد نبودیم که بریم سربازی مرد بشیم

 7. من مشمول غایب بودم الان اضافم پاک شده ولی غیبتم پاک نشده خواستتم بدونم محدودیت های اجتماعی بعد از پایان خدمت سربازی هم شامل حال من میشه؟

 8. سلام
  دوستان یکی لطفاً راهنمایی کنه
  من بدون پایان خدمت (مشمول هستم) میتونم ماشین یا ملک با سند به اسم خودم بخرم یا نه؟

 9. سلام.یکی راهنمایی کنه؟
  من دفترچه پست کردم و برگه سفیدم اومده ولی نمیخوام برم سربازی به نظر کسی نرم غایب حساب میشم یا فراری میان دنبالم

  1. مطمئن باش میان دنبالت. اگه ده سال هم بگذره دست از سرت برنمیدارن. داداش من رو بعد از 6 سال اومدن سراغش. مگه این که خونه تون رو جا بجا کنین و هیچ جایی آدرس رو به اسم خودت یا پدرت ثبت نکنی

  1. بستگی به شرایطت داره….
   مثلا اگه دراینده میخوای جواز کسب و پروانه برای مغازه بگیری کارت پایان خدمت میخواد
   اگه میخوای بری کار دولتی بیمه خروج از کشور لازمه…. اگه کارت ی جوری هست که میبینی نیازی به کارت پایان خدمت نداری حتما نرو البته باید فکر همه جاشو بکنی….

   اگه کسری بسیج داری و اگه مدرک دانشگاهی داری حتما برو چون مدرکو بدون کارت پایان خدمت نمیدن

  1. برادریاازبندپ استفاده کردی یاشانس باهات یاربود.وگرنه هیچکس واسه عمرفناشده.افسوس بازگشت نمیخوره

 10. پدره من 32ماه واسه این مملکت جنگید .تک پسرم هستم الانم سربازم .معاف نشدم بهم حتی کسری هم ندادن قبلش میگفتن تک پسرو نزدیک میندازن حتی تو استان خودم نیستم چه برسه شهرم .توصیم به بقیه جوونا اینه نرین سربازی بخدا بزرگترین اشتباهه زندگیه دوسال از کارو زندگی عقب میوفتی بااین وصعیت اقتصادیه افتضاح.هیچکاریم باهاتون ندارن اگ نرین.من الان 4 ماهه رفتم دیگ نمیتونم ادامه بدم واقعا توبدترین شرایطم نمیدونم چیکار کنم

 11. دوستان سربازی اجباری و اجبار به سربازی مصداق بارز بیگاری و برده داریه ….اگر واقعا هم دلید همه بلند شیم جلو مجلس یا نطام وظیفه تحسن کنیم هم حق خودمون رو بگیریم هم حق آیندگان رو.

 12. سلام وقت بخیر اقا من یک سوال داشتم.من سال 93اعزام شدم بخدمت که تو اون لحظه اموزشی بعداز 2هفته فرار کردم بخاطر مشکل مالی وکمک به خانوادم حالا سال96یک هفته به محرم از داداسرا زنک زدن خودتو معرفی کن منم رفتم که از شانس بدم تله بود ودرجا بازداشت شدم 3روز زندان بودم ومبلغ 300خورده ای جریمه شدم ازادم کردن حالا میخام ببینم که برام سابقه میشه یانه باهزار جور بدبختی پول جور کردم وانت خریدم مدل 87.12میلیون میخام برم الو پیک حالا میکن باید سوپیشنه ببرم نمیدونم چیکارکنم

 13. برادران بنده6سال خدمت کردم الانهم چندساله دارم درخواست میدم برای بازگشت به خدمت.قبول نمیکنن.اماازطرفی هی اس پشت سراس به گوشی میادبرای تعیین تکلیف.کشورمادولت ماگردن کلفتهای کشورفقط به دنبال این هستن که بلانسبت بلانسبت هم وطنهافقط کارمفت یابارمفت براشون انحام بدی وببری.پسران وزیروزراهمش حقوق میلیاردی میگیرن ولنگاشونواتداختن روی هم ازصبح تاشب فقط دنبال یک مگس میگردن که لااقل مثل نوزادان چندساله باعث سرگرمبشون بشه.اونوقت سربازبره لب مرزسینشوبرای همین اقازاده هاسپربکنه که گلوله بهش نخوره یابه کشورش ظلم وتجاوزنشه.ازایران چی به افرادضعیف رسیده که جونشوبرای کشورش سپربکنه اقایان نظام وظیفه اینهابرای شماهاهم بودکدوم یکی ازشماپسرتون رفته خدمت.اگررفته هم لب کدام مرزبود.برن هم پادگان بغل دست خونشون اموزش میبینن.پاسگاه سرکوچشون خدمتشون راتموم میکنن.دروغه بگودروغه

 14. حرفای بالارو ک میبینم اشک تو چشام حلقه زد داداشا من فقط ۱۸ سالمه و میخاستم برم و بابام بهم گفت نرو و با تحقیق بسیاری که تو زمینه سربازی انجام دادم کارت پایان خدمت واسه ما که تو اداره کار نمیکنیم یا حتی پول خارج رفتن رو نداریم هیچ سودی نداره تازه خرید و فروشم با یکم رشوه دادن به نامت میزنن یا فوقش به نام مادرت یا همسرت میگیری خدمت بهونس کار کشیدنه بدبخت شدن و از زندگی عقب موندنه نرید نادونی نکنید هیچی نمیشه به درد نمیخوره این کارت😘خدافظ

 15. حرفای بالارو ک میبینم اشک تو چشام حلقه زد داداشا من فقط ۱۸ سالمه و میخاستم برم و بابام بهم گفت نرو و با تحقیق بسیاری که تو زمینه سربازی انجام دادم کارت پایان خدمت واسه ما که تو اداره کار نمیکنیم یا حتی پول خارج رفتن رو نداریم هیچ سودی نداره تازه خرید و فروشم با یکم رشوه دادن به نامت میزنن یا فوقش به نام مادرت یا همسرت میگیری خدمت بهونس کار کشیدنه بدبخت شدن و از زندگی عقب موندنه نرید نادونی نکنید هیچی نمیشه به درد نمیخوره این کارت..

 16. حرفای بالارو ک میبینم اشک تو چشام حلقه زد داداشا من فقط ۱۸ سالمه و میخاستم برم و بابام بهم گفت نرو و با تحقیق بسیاری که تو زمینه سربازی انجام دادم کارت پایان خدمت واسه ما که تو اداره کار نمیکنیم یا حتی پول خارج رفتن رو نداریم هیچ سودی نداره تازه خرید و فروشم با یکم رشوه دادن به نامت میزنن یا فوقش به نام مادرت یا همسرت میگیری خدمت بهونس کار کشیدنه بدبخت شدن و از زندگی عقب موندنه نرید نادونی نکنید هیچی نمیشه به درد نمیخوره این کارت اصلا

 17. سلام دوستان 95/4/19 رفتم سربازی کنکور فنی قبول شدم از آموزشی تجدید دوره شدم بازم رفتم آموزشی اما واسه دانشگاه ترخیص نشدم منم دیگه سربازی نرفتم

 18. باسلام بنده یک سال وخورده ای خدمت سربازی رورفتم دیگه کلانرفتم که تمامش کنم ایادنبال اینجورافرادهم میان یانه؟؟؟؟

 19. سلام تک فرزند هستم ۸سال بسیجی
  هستم به خاطر مشکلات خانوادگی نشد برم خدمت خداکند بتوانم خدمت سربازی رابخرم

 20. من سال هشتادوچهار سرباز بودم
  اون موقع ها فحش و کتک آزاد بودش یعنی فرمانده هرکاری میتونست انجام بده
  حتی میتونست سرتو قطع کنه خیلی راحت چون فرمانده بود و گسی جرعت نداشت بهش چیزی بگه
  خلاصه نگم براتون که من تو این دوسال سربازی حسابی از لحاظ روانی کلا روانی شدم
  یعنی منکه یه جوان سالم بودم و با کسی دعوا نداشتم از وقتی رفتم سربازی تبدیل شدم به یه مرد روانی و با هپه دعوا میکردم
  مادرم بنده خدا بهم میگفت تو قبل اینکه بری سربازی بچه خوبی بودی
  چرا از وقتی رفتی سربازی وحشی شدی
  گفتم تاثیرات فحش و کتکایی هستش که از فرمانده خوردم

  من الان ۳۷ سال سنمه هنوزم دچار مریضی روحی روانی هستم و جنون بدی دارم و هرشب چهارتا قرص اعصاب روان میخورم تا کسیو نکشم
  نرید سربازی به خدا نرید سربازی چون بری صد در صد روانی میشید
  خداحافظ

 21. من از سربازی متنفرم و حتی نمیتونم یک لحظه از خانه ام دور باشم. یعنی اگرن قرار باشه با تور برم ترکیه بازم نمیرم چون خونه بهترین و راحت ترین جای منه

 22. همه نظراتو خوندم.بابا آدم اینقدر ترسو؟خوبه جنگ نشه وگرنه با این جوانان دلاور همه مردم به فنا میرن.خدمت سربازی میخواین برین،گردنتونو که نمیخوان بزنن

 23. من الان سربازم انقد حال میده بیاید بیاید نترسید دورهم خوش میگذره با خیلی چیزا آشنا میشید که بعد ها بدردتون میخوره

 24. اگر یکی از والدین بیماری شدید یا نقص عضو (نابینایی، ناشنوایی و..) داشته باشند مطابق ماده 6 بهزیستی یکی از فرزندان میتونن معاف بشن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا