قوانین خانواده

قانون مدنی در قرابت

ماده ۱۰۳۱ – قرابت بردوقسم است قرابت نسبی وقرابت سببی.
ماده ۱۰۳۲ – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول – پدرومادرواولادواولاداولاد.
طبقه دوم – اجدادوبرادروخواهرواولادآن‌ها.
طبقه سوم – اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آن‌ها.
درهرطبقه درجات قرب وبُعِد قرابت نسبی به عدۀ نسلهادرآن طبقه معین می‌گردد. مثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاد دردرجه اول ونسبتِ با اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبود و هکذا درطبقه دوم قرابت برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادِ برادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائی وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است.
ماده ۱۰۳۳ – هرکس درهرخط وبه هردرجه که بایک نفرقرابت نسبی داشته باشددره‌مان خط وبه‌مان درجه قرابت سببی بازوج یازوجه اوخواهدداشت. بنا براین پدرومادرزن یک مرد اقربای درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهریک زن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا