دانستنی های حقوق

قیمت خسارت ناشی از فعل مجرمانه چطور محاصبه میشود

  • رد عین مال موجود تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگى به شكایت موضوع حكم قرار می‌گیرد مگر اینكه عین مال از بین رفته باشد كه در این صورت مطالبه قیمت آن و خسارات ناشى شده مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌باشد

 

مجرمان همواره محكوم به جبران خسارت ناشی از فعل مجرمانه یا بازگرداندن اموال هستند، سوال این است كه اگر مال تلف شده باشد مجرم چه قیمتی را باید برای جبران خسارت بپردازد؟


ماده 9 قانون مجازات اسلامی در این باره می‌گوید: «مجرم باید مالى را كه در اثر ارتكاب جرم تحصیل كرده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت‏ آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نیز برآید».

نظریات اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه

– نظریه 763/ 7- 15/ 6/ 1371: مقصود از قیمت مذكور در ماده 9 قانون مجازات اسلامى با عنایت به ماده 312 قانون مدنى «قیمت حین الاداء» است.

رد عین مال موجود تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگى به شكایت موضوع حكم قرار می‌گیرد مگر اینكه عین مال از بین رفته باشد كه در این صورت مطالبه قیمت آن و خسارات ناشى شده مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌باشد

– نظریه 763/ 7- 15/ 2/ 1371: در صورت عدم دسترسى به عین یا مثل اموال مسروقه، باید قیمت یوم الاداء را بپردازد.

– نظریه 7366/ 7- 18/ 10/ 1376: رد عین مال موجود تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگى به شكایت موضوع حكم قرار می‌گیرد مگر اینكه عین مال از بین رفته باشد كه در این صورت مطالبه قیمت آن و خسارات ناشى شده مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا