احکام آماده

نمونه حكم در خصوص تجويز انتقال منافع مورد اجاره

  • راي صادره حضوري و ظرف مهلت مقرر قانوني قابل تجديد نظر در دادگاه عمومي تهران است .

 

نمونه حكم در خصوص تجويز انتقال منافع مورد اجاره  

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

خواسته وكيل خواهان به شرح دادخواست تقديمي صدور حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير با احتساب خسارت قانوني مي باشد . نظر به اينكه رابطه استيجاري بين طرفين به موجب سند اجاره رسمي شماره ……….. تنظيمي در دفتر خانه شماره ….. شهرستان …… محرز و مسلم است و با توجه به اينكه در اجاره نامه مستند دعوي حق انتقال منافع مورد اجاره به غير از مستاجر سلب گرديده و خواندگان در قبال دعوي خواهان ايراد و دفاع موثري به عمل نياورده ، لذا تقاضاي خواهان را موافق موازين قانوني تشخيص و به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره (موضوع سند اجاره رسمي فوق الاشاره ) به شخص ثالث و تنظيم سند رسمي انتقال در دفتر خانه ……… شهرستان …. ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي صادر و اعلام مي گردد . بديهي است ، منتقل اليه از هر جهت نسبت به تمام شرايط اجاره قائم مقام مستاجر سابق بوده و چنانچه ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره با سند رسمي به مستاجر جديد انتقال داده نشود حكم صادره ملغي اثر خواهد بود . ضمناً خواندگان به پرداخت مبلغ ……….ريال بابت كليه خسارات دادرسي كه به سبب طرح دعوي به خواهان وارد شده است در حق خواهان محكوم مي گردند . راي صادره حضوري و ظرف مهلت مقرر قانوني قابل تجديد نظر در دادگاه عمومي تهران است .

 

 

رئيس شعبه ……….. دادگاه حقوقي2 ……….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا