احکام آماده

نمونه ديگر قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس

  • در حال حاضر ، به جاي مواد 315 تا 322 قانون آيين دادرسي مدني سابق ، مواد 149 تا 155 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب

 

نمونه ديگر قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس

 

 

بسمه تعالي

 

پرونده در وقت فوق العاده دادگاه تحت نظر قرار گرفت ، با بررسي آن به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار مي گردد .

 

(قرار دادگاه )

 

مستنداً به مواد 315 و 319 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار تامين دلايل خواهان صادر و اعلام مي گردد تا متصدي اجراي آن با مطالعه پرونده و مراجعه به محل نسبت به انجام و اجراي قرار با توجه به درخواست خواهان اقدام كند .

همچنين ، آقاي مهندس ….. با حق الزحمه ….. ريال به عنوان كارشناس امر تعيين تا در معيت متصدي اجراي قرار با مطالعه پرونده و معاينه محل نسبت به ارزيابي كارهاي انجام شده يا خسارت وارده يا …. اقدام نمايد . پرداخت حق الزحمه كارشناس با خواهان است .

 

 

رئيس شعبه 26 دادگاه حقوقي 2 تهران

 

 

 

 

توضيح اينكه :

اگر كارشناس در تامين دليل تقاضا نشده باشد ، اين قسمت در قرار درج نمي شود .

در حال حاضر ، به جاي مواد 315 تا 322 قانون آيين دادرسي مدني سابق ، مواد 149 تا 155 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 طي مبحث اول از فصل هفتم باب اول تحت عنوان (تامين دليل ) جايگزين شده است . ضمن اينكه ، ماده 317 هم حذف گرديده است .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا