احکام آماده

نمونه رای خیانت در امانت

  • اين راي حضوري طبق تبصره 1 ماده 13 ق تجديد نظر آراء دادگاه مصوب 17/05/72 قابل تجديد نظر در محكمه كيفري يك شهر ري ظرف مهلت بيست روز مي باشد به طرفين ابلاغ شود .

 

نمونه راي در خصوص خيانت در امانت

 

 

بسمه تعالي

 

 

 (راي دادگاه )

 

در اين پرونده بر حسب كيفر خواست صادره از شعبه دوم دادياري دادسراي عمومي شهر ري آقاي غلامرضا فرزند حسين 29 ساله اهل و ساكن تهران متهم است به خيانت در امانت نسبت به اموال موضوع رسيد صادره از سوي متهم (برگ 2 پرونده ) كه در متن آن قيد شده كه اقلام زير مي بايست طي حواله هاي صادره آقاي محمد حسين مرخص شود مع الوصف اموال شاكي را به جاي آقاي منصوري معرفي كرده با توجه به مراتب فوق و شكايت شاكي و اعتراف تلويحي متهم و ساير مندرجات پرونده بزه منتسب به نظر دادگاه ثابت است با انطباق مورد با ماده 119 ق تعزيرات و رعايت بند 1 تبصره 17 ق برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي مشار اليه را به تاديه مبلغ سي هزار تومان معادل سيصد هزار ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت محكوم مي نمايد اما در خصوص دادخواست آقاي محمد حسين به طرفيت آقاي غلامرضا به خواسته صدور حكم به محكوميت خوانده به شرح دادخواست تقديمي با عنايت به مجموع محتويات پرونده دعوي خواهان نسبت به اصل خواسته ثابت تشخيص  داده مستنداً به ماده 14 ق آ د ك راي بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و شش ميليون ريال (000/000/76) بابت اصل خواسته و ضرر و زيان ناشي از جرم در حق خواهان آقاي محمد حسين (صرف نظر از اينكه ميزان خسارت وارده از ناحيه كارشناس رسمي دادگستري بيش از مبلغ فوق برآورد شده ) صادر و اعلام مي دارد . اما در خصوص مطالبه چهار ميليون بابت حق الوكاله پرونده مطروحه در دادگستري تهران و هزينه آمد و شد به لحاظ مغايرت آن با موازين شرعي و قانوني راي بر رد دعوي خواهان در اين زمينه صادر مي نمايد اما ضرر و زيان مازاد بر اصل خواسته ( موضوع نظريه كارشناس رسمي دادگستري ) و پول و هزينه تمبر نظر به اينكه مورد مطالبه خواهان نبوده دادگاه خود را فارغ از اظهار نظر مي داند با تكليفي مواجه نيست اين راي حضوري طبق تبصره 1 ماده 13 ق تجديد نظر آراء دادگاه مصوب 17/05/72 قابل تجديد نظر در محكمه كيفري يك شهر ري ظرف مهلت بيست روز مي باشد به طرفين ابلاغ شود .

 

 

رئيس شعبه 5 دادگاه كيفري 2 شهر ري   

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا