دادخواست

روش نوشتن دادخواست

18

شاید برای خیلی ها پیش آمده باشد که بخواهند دادخواست بدهند اما ندانند چگونه باید نوشت ،  اولین کاری که باید برای شروع یک دعوای حقوقی بکنید، نوشتن دادخواست است. دادخواست شناسنامه دعوای شماست و بسیاری از تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در متن دادخواست ذکر کرده‌اید.

بنابراین وسواس در نوشتن دادخواست حتی اگر منجر به این شود که مدتی از وقت‌‌تان را بگیرد، می‌‌تواند مفید باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان آنچه باید در نوشتن یک دادخواست کامل مورد توجه قرار دهید بررسی شده است.

یک کارشناس حقوقی در توضیح دادخواست و نقش آن در دادرسی‌ها می‌گوید: هنگامی كه شخصی می‌خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا كند به عنوان خواهان شناخته می‌شود و باید درخواست خود را به عنوان خواهان در برگ چاپی مخصوصی قید كند كه به آن دادخواست می‌گویند؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.

لاله عرب‌زاده در گفت‌وگو با «حمایت» به استفاده از دادخواست در دعاوی حقوقی اشاره می‌کند و می‌گوید: لازمه رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری تقدیم دادخواست از سوی مدعی است. برگ دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر كشور تهیه کرد. در مراجع قضایی‌ای كه چند شعبه وجود دارد دادخواست به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.

دادخواست‌های الکترونیک

این کارشناس حقوقی در خصوص امکان طرح دادخواست از طریق رایانه می‌گوید: در حال حاضر گفته شده است دادخواست حتما باید در برگ‌های كاغذی موجود تقدیم شود، اما امیدواریم این قانون تغییر كند، زیرا همان طور كه در قانون تجارت الكترونیك تصریح شده است هر جا كاغذی معتبر است، سند الكترونیكی آن نیز معتبر خواهد بود. اکنون اگر برگ دادخواست را از سایتی پرینت بگیریم آن را از ما نمی‌پذیرند و دادخواست تنظیم شده معتبر نخواهد بود اگر چه اخیرا دیده شده در راستای الکترونیک‌شدن نظام قضایی بعضی دعاوی به صورت الكترونیك تنظیم و ثبت می‌شود.

سرنوشت دادخواست ناقص

عرب‌زاده به نتیجه تنظیم دادخواست ناقص اشاره می‌کند و می‌گوید: تنظیم دادخواست در مورد خوانده دو حالت دارد یا آدرس فرد موجود است و آن را در برگ دادخواست وارد می‌كنیم و در غیر این صورت آدرس مجهول‌المكان اعلام می‌شود پس از آن دادخواست را یك بار در روزنامه آگهی ‌می‌كنند. در صورتی كه دادخواست ناقص باشد طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اینكه دادخواست ثبت شد دو روز فرصت رفع نقص داریم و پس از رفع نقص، دادخواست روند عادی را طی می‌كند اما اگر رفع نقص نشود قرار رد دادخواست صادر و ابلاغ می‌شود كه در این صورت تا 10 روز فرصت اعتراض داریم در غیر این صورت دادخواست رد می‌شود.

این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: هر نقصی كه در دادخواست وجود داشته باشد و رفع نشود موجب رد شدن دادخواست می‌شود؛ اما از مهم‌ترین مواردی كه موجب رد شدن دادخواست می‌شود این است كه آدرس خواهان را قید نكنیم یا هزینه دادرسی را پرداخت نكنیم یا اثبات نكنیم كه توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداریم.

ابلاغ دادخواست

این کارشناس حقوقی به نحوه‌ اطلاع طرف دعوا از محتویات دادخواست اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر در صورتی که دعوایی مطرح باشد از طریق پیامک به طرفین دعوا اطلاع داده می‌شود که با مراجعه به مرجع قضایی از آن آگاه شوند، این امر به معنی ابلاغ نیست؛ زیرا ابلاغ باید حتما به صورت كاغذی و با امضا باشد. عرب‌زاده تاکید می‌کند: گاهی باید به دادگاه کیفری هم دادخواست داد. این دادخواست در مواردی مانند كلاه‌برداری، سرقت و… به دادگاه كیفری تقدیم می‌شود. فرق این دادخواست با دادخواستی که به دادگاه حقوقی داده می‌شود در هزینه دادرسی است و دو درصد تفاوت هزینه دادرسی را در بر دارد.

نقش دادخواست در شروع دادرسی 

یک وکیل دادگستری به نقش دادخواست در شروع دادرسی اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود. سهیل طاهری خاطرنشان می‌کند: برگ دادخواست را از مجتمع‌های قضایی واقع در تمامی مناطق می‌توان تهیه کرد. دادخواست باید حتما در برگ‌های مخصوص باشد؛ زیرا هر برگ دادخواستی كه از مراجع قضایی تهیه می‌شود دارای شماره سریال مخصوص به خود است بنابراین نمی‌توان هر برگی كه تنها مشخصات شبیه به برگ‌های دادخواست را دارد، پر کرد.

تکمیل دادخواست

این کارشناس حقوقی در خصوص نحوه‌ تکمیل دادخواست ادامه می‌دهد: دادخواست می‌تواند توسط خود فرد یا وكیل فرد فرستاده شود همان طور كه در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی آمده؛ دادخواست باید حاوی این نكات باشد: نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج شود. طاهری ادامه می‌دهد: اگر نشانی خوانده معلوم نباشد به عبارت دیگر مجهول‌المكان باشد در روزنامه یك بار نشر داده خواهد شد که قیمت آن در حدود 3500 تومان است.

به گفته این وکیل دادگستری، به موجب ماده 56 قانون مذكور هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌كند، دادخواست رد می‌شود. اما اگر نقص مربوط به سایر موارد ماده 51 قانون مذكور باشد مدیر دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ می‌كند وی نیز ظرف مدت 10 روز از ابلاغ نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام می‌كند اما اگر خواهان رفع نقص نكند مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌كند.

طاهری در خصوص ترتیبات ابلاغ به مخاطب توضیح می‌دهد: ابلاغ باید طی تشریفات قانونی مربوط به مواد 67 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و توسط مامور ابلاغ صورت گیرد.

اگر چه به نظر می‌رسد باید در خصوص مقررات مربوط به ابلاغ با توجه به پیشرفت‌های اخیر فناوری تجدیدنظر و پس از طی مراحل تقنینی برای ابلاغ از طریق پیامك یا نشانی ایمیل افراد نیز قایل به ترتیب آثار قانونی شد؛ زیرا آنچه در ابلاغ موضوعیت دارد، اطلاع مخاطب است و شیوه ابلاغ طریقیت دارد.

قسمت‌های مختلف دادخواست

یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با «حمایت» به بیان مشخصات برگ دادخواست می‌پردازد و می‌گوید: دادخواست به برگ چاپی مخصوصی گفته می‌شود كه درخواست خواهان در آن قید می‌شود. ندا پاکنهاد ادامه می‌دهد: برگ دادخواست دارای چند نکته است که باید خواهان آنها را پر کند. یکی از آن موارد تعیین خواسته و بهای آن است که باید در دادخواست مشخص شود، مگر آنكه تعیین بها ممكن نباشد یا خواسته مالی نباشد. آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می‌كند «خواسته» یا «مدعی‌به» گویند. خواسته یا مالی است یا غیرمالی.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: در واقع خواسته تعهدات یا مواردی است كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه آن می‌داند مثلا در خواسته مالی زنی که مهریه را حق خود می‌داند در قسمت خواسته باید تعداد سکه‌ها را قید کند یا در خواسته غیر‌مالی مردی که همسرش از خانه بدون اجازه وی خارج شده است باید در قسمت خواسته الزام به تمکین را قید کند؛ بنابراین باید افراد خواهان آنچه را که حق خود می‌دانند در خواسته بیان کنند.

وی در خصوص تعیین خواسته می‌گوید: دادگاه نمی‌تواند در موضوعاتی که خارج از چارچوب خواسته است وارد و آنها را مورد حکم قرار دهد. اگرچه دادگاه باید تمامی خواسته‌های خواهان را مورد رسیدگی قرار دهد اما ممکن است با احراز نکردن ذی‌حقی او خواهان را به طور كامل یا به طور نسبی محکوم به بی‌حقی كند.

وی در انتها به تفاوت دعوای حقوقی و کیفری و انحصار دادخواست به دعوای حقوقی اشاره می‌کند و می‌گوید: دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می‌سازد. شکایت کیفری را در هر کاغذی می‌توان نوشت و به مرجع قضایی برد؛ ولی شکایت حقوقی حتما باید در برگ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود در غیر این صورت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

در برگ دادخواست مطالبات خواهان از طرف مقابل به اطلاع دادگاه رسانده می‌شود. اگر این اطلاعات دقیق و کامل باشد رسیدن به نتیجه بسیار ساده‌تر خواهد بود اما اگر در نوشتن اطلاعات دادخواست سهل انگاری کنید ممکن است دعوای شما رد شود و تمامی هزینه‌هایی که برای دادخواست پرداخت کرده‌اید هدر برود.

طاهری در خصوص فرضی که نشانی خوانده دعوا برای قید در دادخواست مشخص نیست می‌گوید: در صورت نداشتن نشانی خوانده نشانی وی را مجهول‌المکان اعلام می‌کنیم تا از طریق روزنامه رسمی یا کثیرالانتشار متن دادخواست انتشار داده شود. در روزنامه رسمی سه بار منتشرمی شود اگر مراجعه‌ای نداشته باشد دادگاه به صورت غیابی حکم صادر می‌کند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام جواد علیه السلام :

ثلاث من كن فیه لم یندم : ترك العجلة ، و المشورة ، و التوكل علی الله عند العزم

 سه چیز است كه هر كس آن را مراعات كند ، پشمیان نگردد : 1 – اجتناب از عجله ، 2 – مشورت كردن ، 3 – و توكل بر خدا در هنگام تصمیم گیری 

نوشته های مشابه

‫15 دیدگاه ها

 1. با سلام و احترام – من صاحب منزلی هستم که قبل از تملک من مورد دعوای حقوقی دونفر بوده است. در شرایط نهایی من به عنوان ثالث به پرونده وارد شده ام وحکم دادگاه تجدیدنظر را به نفع خودم دریافت کرده ام. مشکلی که حالا بوجود آمده ان است که در یکی از مراحل دعوای قبلی بین آن دونفر، دادگاه مقدماتی نامه ای به اداره ثبت ارسال کرده و خواهان ابطال سندقبلی و صدور سند جدید شده. حالا در شرایطی که من سند رسمی در دست دارم، ثبت پاسخگوی من نیست و دادگاه نیز می گوید پرونده را دردست ندارد و بایگانی راکد هم نوشته که پرونده را پیدا نکرده! آیا ممکن است راهنمایی فرمایید که از چه طریقی باید اقدام کنم.
  با تشکر

 2. دادخواست حقوقی اولا شخص خواهان باید نام و نام خانوادگی را در اوراق مخصوص دادخواست که در دادگستری باید آن را بخرد دومآ باید فرد نام پدر و شغل و محل اقامتگاه خود را بروی آن دادخواست یادداشت کند در صورت نبودن هر کدام از این شرایط قاضی دادگاه اختیاردارد ابطال چنین دادخواستی را صادر کند

 3. با سلام در دادگاه شهر ما اجبار شده که حتما باید دادخواست تایپ باشه با توجه به اینکه چنین چیزی در ایین دادرسی مدنی نیامده ایا اماکن دارد دادگاه رو اجبار به تحویل گرفتن دادخواست با دست نويس کرد?

 4. سلام
  چند وقتی است شخص چه تلفنی و چه از طریق خانمش مزاحم خانم اینجانب میشو د خواستم طریقه نوشتن دادخواستش را بدانم با تشکر

 5. خيلي عالي بودلطفانمونه هايي ازدادخواست كلاهبرداري وخيانت درامانت روبذارين.باتشكر
  بدرود

 6. با سلام
  میخواهم از شرکتی شکایت کنم زیرا در اجرای قراردادی که طبخ غذا بوده ضرر زیادی کردم میخواستم بدانم باید چه نوع دادخواستی تنظیم کنم ضمن اینکه هزینه گرفتن وکیل رو ندارم آیا می بایست تقاضای داور کنم کلا راهنماییم کنید خداوند به شما طول عمر با عزت بدهد

 7. باسلام اینجانب خیاط هستم وچهارسال قبل در پاساژی نوساز مغازه ای اجاره کردم وبابت گرفتن ان چهارمیلیون حق کسب وپیشه به خیاط قبل پول دادم حالا پس از چهارسال باوجود تمام زحماتی که دراین مکان وجلب مشتری داشتم میخواهند به اجبار تخلیه کنم ایا بنده مشمول گرفتن حق کسی وپیشه از صاحب مغازه هستم یاخیر ممنون میشم راهنماییم کنید.

 8. باسلام
  میخوام ازیکی شکایت کنم بابت اینکه سال 93یک ماشین دوو خریدم چکی ولی چون سندنداشت وچون توی قولنامه قیدشده بود تازمان تحویل سند چک نبایدوصول بشه بنده جای چک را پرنکردم ولی بندخداچک را برگشت زده بودوحکم جلبم راگرفته بود من هم مجبور ب پاس کردن چک شدم حالا ماشین سندنداره وپولشوگرفته وحالا جوابگوی سند نیست اگه امکانش هست بنده رو راهنمایی کنید چکاربایدبکنم برای لغو قولنامه باتشکر ازشما

 9. باسلام میخواستم لطف کنیددادخواستی رابرایم بنویسدراجع به اینکه یکسری زمین کشاورزی وجوددارد که صاحب آنهابه علت دوربودن ازمنطقه وسکونت درمکانی دیگراین زمین هارابه شخصی کشاورز واگذارکرده تاازآنهافقط نگهداری کندتاموردتصرف بیگانه قرارنگیرندحال نیازبه درخواستی بین مالک وشخص کشاورزاست تادرصورت تصرف توسط بیگانگان شخص کشاوزبتواندازجانب مالک ازاین زمین هادردادگاه بصورت قانونی دفاع کند.باتشکرازشما

 10. سلام .چند مدت پیش کارگاه پدر من توسط شهرداری تخریب شد .که تنها منبع درامدش بود.حتی خسارت کارگاهو عهده دار نمی شوند .چندبار هم شکایت نامه نوشتیم ولی متن نامه مورد قبول نبود .لطفا یک راهنمایی کنید که نامه دادخواست را چطور بنویسم .ممنون

 11. سلام. 1سال پیش به پیشنهاد دوستم که کارخونه گچ درسمنان زده بود نماینده انحصاری استان کرمان قبول کردم رفتم بعداز 1سال هزینه وتلاش بدون دلیل من اخراج کرد وحق حقوق منو نمیده.. باتشکر

 12. نظر خود را بنویسیدباسلام خدمت شماماحدود۳۰سال پیش پدربزرگم زميناشوميفروشه ازروستاميادشهر که زمین کشاورزيشو به برادرزادش میده وهزارمتر خونه م اشانتيون داده بهشون حالاتويه همون روستاهزاترمتر زمین که کشاورزی نیس همون موقع ها پدربزرگم از اقوام ميخره ۳۰۰تومن که اونطرف زندش وشاهديم میده صحت داستانوتاييدميکنه لذا ازاونجاکه ما خیلی وقته اصلا به این زمین کاری نداریم الان کسی که بغل همین زمین که ماخريديم ميخادزمين کاروان ببره وقصدندادن داره اياميتونه?چنین ادعایی کنه نه پولشوداده نه چیزی.فقط چون خیلی قدیم بوده هیچ برگه ایی نداریم بگیم ماله ماست.امااونکسي که ازش خریدیم شهادت میده باده نفره دیگه که ما زمينوخريديم خاستم بدونم حق با ماهیت باخبر??تشکر.

 13. باسلام وخسته نباشیدبخاطر سایت خیلی خوب وپسندانه وکمکی شمادلسوزان عزیزهموطنم. ممنون میشم میخواهم دادخواستی به کمیته بنویسم بخاطربیماری دیسک کمردارم وچندسالیست که دیگرتوان کارکردن ندارم که به خانواده ام کمک وخرج زندگیشون روتامین کنم. وکمک کنید که چی بنویسم. باتشکرقبلی :امیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا