احکام آماده

نمونه رای دادگاه به جرم ضرب و جرح

 

  • راي صادره حضوري ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظر در يكي از دادگاه هاي تجديد نظر استان مازندران مي باشد .

 

 

نمونه راي در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي  

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص اتهام آقايان رديف اول ايرج فرزند برجعلي رديف دوم رمضان رديف سوم سيد نصر الله فرزند سيد رضا و رديف چهارم سيد عباس فرزند نصر الله داير به ايراد ضرب و جرح عمدي با توجه به شكايت متقابل متهمين و گزارش مامورين انتظامي و موادي گواهي گواهان به درگيري في مابين و گواهي پزشكي قانوني و اقرار هر يك از متهمين به بزه درگيري و ساير محتويات پرونده بزهكاري هر يك از متهمين فوق از نظر دادگاه محرز و مسلم است و عمل هر يك از منطبق است با مواد 480 و 481 و 484 و 485 و تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي لذا دادگاه متهم رديف سوم و چهارم ره به پرداخت قيمت سوقيه يك و نيم شتر و سه دينار و چهارصد هزار ريال به عنوان ارش در حق شاكي رديف دوم و متهمين رديف اول و دوم را به پرداخت قيمت سوقيه نصف شتر در حق شاكي رديف سوم و نصف شتر و يكصد هزار ريال به عنوان ارش در حق شاكي رديف چهارم صادر و اعلام مي گردد و با لحاظ به احراز در نظم جامعه و خوف و بيم تجري مرتكبان از ناحيه متهمين لذا دادگاه متهمين رديف اول و دوم و سوم و را به چهار ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و. متهم رديف چهارم را با مجوز از ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضع خاص و سابقه او و محصل بودن وي به دويست هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم مي نمايد . راي صادره حضوري ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظر در يكي از دادگاه هاي تجديد نظر استان مازندران مي باشد .

 

 

رئيس شعبه 10 دادگاه عمومي تنكابن  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا