نمونه احکام حقوقینمونه متن شکایت نامه

نمونه رای مبنی بر تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير

  • ضمناً اعلام مي دارد ماده 28 قانون مذكور مويد اجراي حكم صادره مي باشد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

نمونه راي مبني بر تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير

بسمه تعالي

(راي دادگاه )

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ….. به طرفيت خوانده آقاي …..به خواسته تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير . به اين شرح كه خوانده وفق اجاره نامه عادي تقديمي عين مستاجره را براي شغل ….. اجاره كرده بود جهت خودش . حال بدون اطلاع و اجازه خواهان مبادرت به انتقال به غير نموده ، دادگاه با توجه به احراز وجود رابطه استيجاري بين طرفين وفق فتوكپي مصدق اجاره نامه عادي مورخ … و با عنايت به صورت جلسه قرار هاي تحقيق و معاينه محلي مورخ …. و گواهي گواهان كه مويد اين امر مي باشد موضوع دادخواست يعني انتقال مورد اجاره به غير محرز تشخيص و با نظر به نظريه كارشناس منتخب دادگاه كه جهت تعيين نصف حق كسب و پيشه و تجارت مطابق صورت جلسه مورخ ….. كه به شماره ….. ثبت دفتر دادگاه گرديده است و اينكه خوانده ايراد موثري كه خللي در مستندات و مدارك موجود در پرونده ايجاد نمايد ننموده ، دعوي مطروحه را ثابت و محرز تشخيص داده و به استناد تبصره يك ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و ماده 27 همان قانون حكم به تخليه مورد اجاره از طرف خوانده ظرف مدت يك ماه از تاريخ قطعي شدن حكم پس از پرداخت ……. ريال به عنوان نصف حق كسب و پيشه و تجارت به خوانده از طرف خواهان را صادر و اعلام مينمايد . ضمناً اعلام مي دارد ماده 28 قانون مذكور مويد اجراي حكم صادره مي باشد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .
رئيس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومي ……….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا