احکام آماده

نمونه قرار تامین خواسته

  • مقرر مي دارد دفتر رونوشت قرار حسب ماده 252 قانون آيين دادرسي مدني سابق فوراً جهت توقيف ملك به اداره ثبت محل ارسال ، سپس قرار به طرفين ابلاغ شود .

 

قرار تامين خواسته  

 

 

 

بسمه تعالي

به تاريخ … در وقت فوق العاده دادگاه تصدي امضاء كننده ذيل و بدون حضور طرفين تشكيل است و در خصوص درخواست مورد تقاضاي خواهان به شرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد :

 

 

 

(قرار دادگاه )

 

نظر بر اين كه خواهان به استناد يك فقره قرارداد عادي مورخ … موسوم به بيع نامه / سند تعهد بيع مدعي گرديده شش دانگ يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي …. فرعي از … اصلي بخش …. شهرستان … را به مبلغ … ريال خريداري كرده و ضمن پرداخت مبلغ … ريال ملك مذكور را تحويل گرفته و به منظور جلوگيري از نقل و انتقال احتمالي صدور قرار تامين خواسته داير بر توقيف پلاك مذكور را تقاضا نموده است ، دادگاه با ملاحظه اصول اسناد و با توجه به اين كه خسارت احتمالي تعيين شده طبق رسيد بانكي شماره …. مورخ واريز و طي لايحه به دادگاه تقديم شده موجبات صدور قرار فراهم است مستنداً به بند سوم ماده 225 و 241 قانون آيين دادرسي مدني سابق  قرار تامين خواسته (توقيف پلاك فوق ) را صادر و اعلام مي دارد .

مقرر مي دارد دفتر رونوشت قرار حسب ماده 252 قانون آيين دادرسي مدني سابق فوراً جهت توقيف ملك به اداره ثبت محل ارسال ، سپس قرار به طرفين ابلاغ شود .

 

 

رئيس / دادرس شعبه …. دادگاه عمومي …..

 

 

 

 

با تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379، ماده 108 فعلي جايگزين ماده 225 قبلي شده است .

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا