فرم های آماده

نمونه قرارداد تولید بلوک پیش ساخته

  • حداکثر تا 70% قیمت فروش قطعه به عنوان خسارت در نظر گرفته می‌شود که تعیین مقصر و درصد‌ نهایی خسارت توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کنترل‌کیفیت و تولید و با حضور نماینده‌ای از پیمانکار جهت دفاع از موضوع متنازع‌فیه انجام می‌پذیرد.

 

قرارداد تولید بلوکه‌پیش‌ساخته بتن سبک

این قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ …. فی‌مابین کارخانه‌خانه‌سازی …… واقع در ….. و تلفن …. به نمایندگی …..به‌عنوان مدیرعامل کارخانه ، ونماینده کارفرما از یک طرف و آقای ….. فرزند …. دارنده شماره‌شناسنامه …..صادره از …. و دارنده کارت‌ملی به شماره ….. متولد …… ساکن …… تلفن همراه…. که در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می‌گردد.

ماده یک) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از عملیات تولید بلوکه‌بتن‌سبک به میزان تقریبی …… مترمکعب طبق نقشه‌های ارائه‌شده در خطوط تولید. توسط کارفرما و یا نماینده‌قانونی وی در محل سالن تولید کارخانه‌خانه‌سازی ..

ماده دو) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ ….. لغایت ….. یعنی …. تعیین می‌گردد.

تبصره 1 : در صورت به وجود آمدن حوادث غیرمترقبه و طبیعی از قبیل سیل ، زلزله و … مدت تعطیلی کارگاه به زمان قرارداد افزوده می‌شود.

ماده سه) مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد عبارت از حدود …… مترمکعب بتن‌ریزی و تولید بلوکه‌بتن‌سبک موضوع ماده یک از قرار هر مترمکعب مبلغ …… ریال معادل (بحروف)……… که جمعاً ، مبلغ کل قرارداد …. ریال تعیین می‌گردد. که پس از ارائه صورت‌وضعیت ماهانه توسط پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت و واحد کنترل‌کیفیت و پس از کسر کسورات‌قانونی قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره 2 : از هر پرداختی 10% به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر خواهد شد که پس از اتمام قرارداد و ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین‌اجتماعی و غیره و طی دوره تضمین به پیمانکار مسترد خواهد شد.( دوره تضمین 6 ماه می‌باشد. )

ماده 4 : سایر شرایط :

1-4- کلیه کسورات قانونی ( بیمه ، مالیات و غیره …) بر عهده پیمانکار می‌باشد و پیمانکار موظف است پس از اتمام قرارداد از ادارات و مراجع ذیربط مفاصا حساب دریافت و ارائه نماید.

2-4- پیمانکار می‌بایست 5% کل مبلغ قرارداد را بصورت ضمانت‌نامه بانکی بابت تضمین حسن‌انجام تعهدات در وجه کارخانه خانه‌سازی …. تهیه و ارائه نماید.

3-4- تهیه مصالح در پای کار و تجهیزات بر عهده کارخانه و تأمین نیروی انسانی ماهر و متناسب با موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می‌باشد.

4-4- در صورتیکه پیمانکار بهر دلیلی نتواند کار خود را به موقع به اتمام برساند کارفرما ( کارخانه ) می‌تواند ضمن ضبط سپرده پیمانکار نسبت به فسخ قرارداد بصورت یک‌طرفه اقدام و کار را به دیگری واگذار نماید. همچنین در صورت واردآمدن هرگونه خسارت به قطعات ، پیمانکار موظف به تادیه خسارات وارده می‌باشد .

5-4- پیمانکار موظف است لباس‌کار ، دستکش و لوازم ایمنی و … کارگران خود را طبق نظر نماینده کارفرما و دستگاه نظارت و ضوابط اداره کار و امور اجتماعی تأمین نماید. همچنین رعایت مقررات کار و تأمین‌اجتماعی و حوادث ناشی از کار بر عهده پیمانکار می‌باشد و کارخانه ( کارفرما ) هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

6-4- کلیه قالبهای مورد نیاز کارخانه بصورت دستورکار به خطوط تولید داده می‌شود و پیمانکار موظف به تولید آن قطعات است و در صورت عدم تولید بدون دلیل موجه حجم قطعه مربوط از حجم تولید پیمانکار کسر خواهد شد.

تبصره 3: تشخیص دلیل موجه یا غیرموجه‌بودن عدم تولید با کارخانه و دستگاه نظارت می‌باشد که در صورت تشخیص غیرموجه جریمه در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان واحد کنترل‌کیفیت و تولید در نظر گرفته شده از حجم تولید پیمانکار کسر خواهد شد.

7-4- پیمانکار موظف به نظارت روزانه‌ی محل‌کار خود بوده و نگهداری و حفاظت از ماشین‌آلات و ابزار تحویلی بر عهده پیمانکار است و در صورت عدم رعایت نظافت و .. روزانه نیم‌مترمکعب از حجم تولیدات کسر خواهد شد.همچنین مسئولیت دپوی محصولات تولیدی تا خروج از سالن تولید و تحویل به انبار نیز بر عهده پیمانکار می‌باشد و در صورت وارد شدن خسارت بر اثر سهل‌انگاری در دپو و حمل و نقل مسئول جبران خسارت خواهد بود.

تبصره 4 : در صورتیکه خرابی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات غیر از دخالت پیمانکار تشخیص داده شود خسارت وارده براساس نظر کارشناس برای همان روز محاسبه و پرداخت خواهد شد. بدیهی است تا راه‌اندازی مجدد دستگاه کارفرما مسئولیتی در قبال کارگران و عوامل اجرایی پیمانکار نخواهد داشت.

7-4- درصورت حادث شدن هر نوع خسارت به محصولات تولیدی کارخانه چنانچه پیمانکار مقصر شناخته‌شود مسئول جبران خسارت‌وارده می‌باشد.

8-4- در صورتیکه در موضوع قرارداد کارهای اضافی به پیمانکار ابلاغ گردد حق‌الزحمه آن طبق توافق پرداخت می‌گردد.

9-4- خسارت‌ضایعاتی :

حداکثر تا 70% قیمت فروش قطعه به عنوان خسارت در نظر گرفته می‌شود که تعیین مقصر و درصد‌ نهایی خسارت توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کنترل‌کیفیت و تولید و با حضور نماینده‌ای از پیمانکار جهت دفاع از موضوع متنازع‌فیه انجام می‌پذیرد.

11-4- کارفرما متعهد می‌گردد پس از ارائه صورت‌وضعیت ظرف یک هفته آن را بررسی و پس از رفع اشکالات احتمالی آن را پرداخت نماید. همچنین موظف است پس از اتمام قرارداد و ارائه مفاصا حساب و صورتجلسه تحویل موقت و قطعی طبق مقررات نسبت به استرداد سپرده‌ها اقدام نماید.

12-4- کلیه موارد پیش‌بینی نشده در این قرارداد تابع قوانین و مقررات‌حقوقی و قانون‌تجارت می‌باشد.

13-4- طرفین کلیه اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن را از خود سلب و ساقط نموده‌اند. و هیچ اعتراضی پس از امضا مسموع نخواهد بود.

14-4- قانون منع مداخله کارکنان و پرسنل دولتی در این قرارداد رعایت گردیده و پیمانکار متعهد می‌باشد خود و اعضای درجه اول خانواده‌اش مشمول این قانون نمی‌باشد.

15-4- در صورت بروز اختلاف در خصوص اجرای هر یک از مفاد قرارداد موضوع به هیئت‌کارشناسی مرکب از یک نفر منتخب کارفرما ، یک نفر منتخب پیمانکار و یک نفر منتخب مرضی‌الطرفین ارجاع و حکم هیئت قاطع دعوی بوده برای طرفین لازم‌الاجراست.

تبصره 5 : هزینه کارشناسی بر عهده پیمانکار می‌باشد.

این قرارداد در چهار ماده و پانزده بند و پنج تبصره و یازده نسخه تنظیم و هر یک از نسخ حکم واحد را دارا می‌باشد.

             کارفرما کارخانه خانه‌سازی…..                                     پیمانکار ….

 

رونوشت : …..

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا