حقوق بین الملل عمومی

  • به جرایم اتباع خارجی در ایران چگونه رسیدگی می شود ؟

      چنانچه یک ایرانی در کشور دیگری مرتکب جرم شده و در خارج از کشور مجازاتی را تحمل کرده باشد، چنانچه آن مجازات در ایران قابل محاسبه باشد آن را احتساب می‌کنند اما هر فردی وقتی وارد هر کشوری شود، ملزم است قوانین آن کشور را رعایت کند. بنابراین ایرانیانی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند، با قوانین آن کشورها محاکمه و مجازات می‌شوند.     هر کشوری برای برقراری نظم عمومی و رعایت حقوق افراد آن قوانین و مقرراتی را ایجاد می‌کند. این قوانین دارای دسته بندی‌های مختلفی همچون حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق جزا، و … است. در کنار این قوانین، حقوق بین الملل نیز وجود دارد که تنظیم کننده روابط بین دولتها و افراد دیگر دولتها با یکدیگر است. علم حقوق در بنیادی‌‌‌ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تقسیم شده است. حقوق بین الملل خصوصی همانطوری…

    بیشتر بخوانید »