حقوق بین الملل

  • در چه شرایط و مواردی که آرای داوری بین‌ المللی باطل می شوند

    این وکیل پایه‌یک دادگستری خاطرنشان می‌کند: بر این پایه، در فرضی كه جهات ابطال در یک رای داوری موجود است و ذی‌نفع دعوای ابطال این رای داور را مطرح نکند، رای  معتبر و قابل اجرا است.   رجوع به مقررات داوری در دعاوی تجاری اگرچه سابقه‌ای دیرینه در روابط بین تجار در عرصه بین‌الملل دارد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی نیز تاکنون در این خصوص تصویب شده است اما تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 در ایران باعث شد تا آرای صادره از مراجع داوری بین‌المللی نیز در ایران مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرد. امروزه صلاحیت قضایی دادگاه‌های کشور مبدا در رسیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بین‌المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم داوری‌های تجاری بین‌المللی شناخته می‌شود که مورد تایید و حمايت حقوق بین‌الملل نيز قرار گرفته و مهمترین نتيجه اعمال اين حق و صلاحيت، ابطال رای داوری است. دکتر وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان و عضو…

    بیشتر بخوانید »
  • حق سلامت در حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد ؟

      با دقت بیشتر در این تعریف می‌توان دریافت که سلامتی تنها به معنی نبود بیماری نیست. درواقع حق سلامت فقط به معنای دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و ایجاد بیمارستان و تجهیزات پزشکی نیست؛ بلکه یک حق گسترده است و لازمه‌ی رسیدن به آن نیازمند تحقق همه‌ی حقهای بشری است. حق سلامتی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه های جدید این مسأله پیوسته وارد چالشهای جدیدی میشود.   از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمدهای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرحشده است که میتواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم بهحق سلامت باشد. در سالهای اخیر، توجه فزایندهای بهحق سلامت شده است. معاهدات حقوق بشری، سازمان بهداشت جهانی (که از سال 2002 گزارشگر ویژه برای حق هر فرد به بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روانی تعیین کرده است) بر اجرا و…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا