دادخواست ثبتی

 • نمونه تقاضای بازداشت پلاک ثبتی مديون از سوی طلبكار

  پلاك ثبتي شماره ……… واقع در بخش ……….. شهرستان ……… به نشاني …… متعلق به آقاي / خانم …….(بدهكار ) با رعايت مستثنيات دين بازداشت نمايد                          تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از سوي طلبكار     بسمه تعالي     رياست محترم اداره ……… اجراي اسناد رسمي     سلام عليكم ، احتراماً ، به استحضار مي رساند ، اينجانب ………. فرزند ……… بستانكار (طلبكار ) پرونده اجرايي كلاسه ………… تقاضا دارم در قبال مبلغ ……….. ريال از طلبم پلاك ثبتي شماره ……… واقع در بخش ……….. شهرستان ……… به نشاني …… متعلق به آقاي / خانم …….(بدهكار ) با رعايت مستثنيات دين بازداشت نمايد .         با تشكر و تجديد احترام نام و نام خانوادگي (متقاضي ) امضاء برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانه

  اگر سر دفتر بپذيرد كه امضاء اين افراد را گواهي كند ، اعتبار و ارزش اين استشهاديه بيشتر خواهد شد . چه تصديق امضاآت در آن روز و در آن دفتر خانه ، خود دال بر حضور اين افراد در محل است .   نمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانه       استشهاديه   از كساني كه از ساعت …….. روز ……… در محل دفتر خانه …….. واقع در ……… حاضر بودند و ملاحظه كردند كه اينجانب ………… با همراه داشتن مدارك و اسناد لازم ( يا با همراه داشتن ……. ريا پول نقد يا چك بانكي ) براي تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به ملك موضوع قولنامه مورخ ……. در آن دفتر خانه حضار بودم و تا آخر وقت اداري آقاي ……… طرف معامله در دفتر خانه حاضر نشد ، استدعا دارم مراتب را گواهي فرمايند .         با تقديم احترام نام و…

  بیشتر بخوانید »
 • استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص وضعيت ثبتی پلاک

    لذا مقتضي است وضعيت ثبتي و نام آخرين مالك ملك مذكور را جهت اطلاع اين دادگاه ارسال فرماييد     استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك در خصوص وضعيت ثبتي پلاك       بسمه تعالي   رياست محترم اداره ثبت اسناد و املاك منطقه …………. شهرستان ………   با سلام ، احتراماً ، با توجه به اينكه وضعيت ثبتي پلاك ثبتي ………. فرعي …….. اصلي مفروز از ……….. واقع در بخش ……… شهرستان …….. جهت پرونده كلاسه ………. مطروحه در اين دادگاه مورد نياز است ، لذا مقتضي است وضعيت ثبتي و نام آخرين مالك ملك مذكور را جهت اطلاع اين دادگاه ارسال فرماييد .         با تشكر رييس / دادرسي شعبه …….. دادگاه عمومي       برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاک ثبتی

  پس از اعلام پاسخ و حصول اطمينان از توقيف عين خواسته ( مورد معامله ) دفتر يا اجراي دادگاه دو نسخه قرار را جهت ابلاغ به خوانده به اداره ابلاغ ارسال خواهد نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاك ثبتي شماره :…………… تاريخ :……………. بسمه تعالي شعبه …….دادگاه عمومي …….. با سلام ، احتراماً ، عطف (بازگشت ) به نامه شماره .. مورخ …….. مراتب بازداشت …………دانگ پلاك ثبتي …….. فرعي از … اصلي بخش … شهرستان ……….متعلق به ….. در دفتر املاك قيد گرديد ، مراتب جهت اطلاع اعلام مي شود . رييس اداره ثبت …… توضيح اينكه : پس از اعلام پاسخ و حصول اطمينان از توقيف عين خواسته ( مورد معامله ) دفتر يا اجراي دادگاه دو نسخه قرار را جهت ابلاغ به خوانده به اداره ابلاغ ارسال خواهد نمود . (ماده 236 قانون آيين دادرسي مدني نيز همين مفهوم را مي رساند )…

  بیشتر بخوانید »
 • گواهی سر دفتر برای ذينفع در زمينه علت عدم انجام معامله

    اين گواهي از طرف اينجانب ……… سر دفتر – كفيل دفتر تنظيم و به نامبرده تسليم گرديد . گواهي سر دفتر براي ذينفع در زمينه علت عدم انجام معامله بسمه تعالي نظر به اينكه ، با توجه به مدارك ابرازي از طرف آقاي / خانم ……… مقرر بوده است كه سند ….. حاكي از انتقال و …….. ملك پلاك ……… واقع در ………… از آنجا كه سند مذكور به علت .. تا آخر وقت اداري روز ……… ثبت نشده است . لذا ، به تقاضاي خانم / آقاي …… فرزند .. بر اساس دستور شماره ………. سر دفتر / كفيل دفتر خانه اسناد رسمي مهر و امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • گواهی سر دفتران اسناد رسمی در قبال قولنامه های عادی

    گواهي سر دفتران اسناد رسمي در قبال قولنامه هاي عادي مطابق بند 89 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي ت آبان 1376، الف) مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمي در تهيه و تنظيم قولنامه عادي خلاف شئون سر دفتري و ممنوع است . ب) در مواردي كه طرفين قولنامه عادي يا مدارك ديگري ميان خود شرط كرده باشند كه در موعد معين سند معامله آنان در دفتر خانه مشخص ثبت شود ، چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد به درخواست كتبي ذينفع به صدور گواهي از طرف سر دفتر در زمينه علت عدم انجام معامله در نمونه اي كه به ضميمه اين بخشنامه صادر مي شود بلامانع خواهد بود . اين گواهي سر دفتر بدين صورت است : نظر به اينكه با توجه به مدارك ابرازي از طرف آقاي / خانم ……….. مقرر بوده است سند ….حاكي از (انتقال قطعي ، اجاره ، صلح…

  بیشتر بخوانید »
 • گواهی دفتر خانه مبنی بر اعلام حضور مالک

  مقرر بوده در تاريخ ………. طرفين جهت تنظيم سند رسمي در آن دفتر خانه حاضر شوند گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور مالك بسمه تعالي سر دفتر محترم دفتر خانه اسناد رسمي شماره …. شهرستان با سلام ، ضمن تسليم فتوكپي هاي (قرارداد مورخ …….. ، سند مالكيت ، اظهار نامه ، مفاصا حساب هاي مالياتي و عوارض شهرداري ، پايان كار و ….) اعلام مي دارد وفق قرارداد مذكور آقاي ……… يك باب خانه پلاك ثبتي ………. بخش …….. به شرح مشخصات سند مذكور را خريداري نموده ، مقرر بوده در تاريخ ………. طرفين جهت تنظيم سند رسمي در آن دفتر خانه حاضر شوند اكنون با ارائه مدارك مراتب آمادگي خود را اعلام ، يادآور مي شود كه خريدار بايد مبلغ ……. ريال مانده وجه مورد معامله را در دفتر خانه به اينجانب بپردازد . اصل مدارك جهت تنظيم سند رسمي آماده ارائه مي باشد . با تشكر…

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه

  مقرر بوده در تاريخ ………. طرفين جهت تنظيم سند رسمي در آن دفتر خانه حاضر شوند نمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه بسمه تعالي سر دفتر محترم دفتر خانه اسناد رسمي شماره …. شهرستان با سلام ، ضمن تسليم فتوكپي هاي (قرارداد مورخ …….. ، سند مالكيت ، اظهار نامه ، مفاصا حساب هاي مالياتي و عوارض شهرداري ، پايان كار و ….) اعلام مي دارد وفق قرارداد مذكور آقاي ……… يك باب خانه پلاك ثبتي ………. بخش …….. به شرح مشخصات سند مذكور را خريداري نموده ، مقرر بوده در تاريخ ………. طرفين جهت تنظيم سند رسمي در آن دفتر خانه حاضر شوند اكنون با ارائه مدارك مراتب آمادگي خود را اعلام ، يادآور مي شود كه خريدار بايد مبلغ ……. ريال مانده وجه مورد معامله را در دفتر خانه به اينجانب بپردازد . اصل مدارك جهت تنظيم سند رسمي آماده ارائه مي باشد .…

  بیشتر بخوانید »
 • گواهی دفتر خانه مبنی بر اعلام حضور خريدار

  اعلام نموده ليكن تا آخر وقت اداري روز مذكور فروشنده در اين دفتر خانه حاضر نشده است   گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور خريدار شماره :……… تاريخ :………… بسمه تعالي رياست محترم شعبه ………. دادگاه عمومي با سلام ، در تاريخ …….. آقاي ………. با مراجعه به اين دفتر خانه و ثبت نامه شماره ………..و ارائه چك بانكي …….. به مبلغ .. ريال آمادگي خود را جهت تنظيم سند رسمي نسبت به پلاك ثبتي ………. فرعي از اصلي ……. بخش ………. موضوع قرارداد مورخ ………اعلام نموده ليكن تا آخر وقت اداري روز مذكور فروشنده در اين دفتر خانه حاضر نشده است . رونوشت چك شماره ……… بانك …….. دفتر خانه موجود است . با تشكر نام و نام خانوادگي امضاء   برای دانلود ورد این مطلب کلیک کنید

  بیشتر بخوانید »
 • نمونه نامه ( درخواست ) اعلام حضور خريدار در دفتر خانه

  معمولاً دفتر خانه ها تاكيد دارند تا پايان وقت اداري خريدار يا فروشنده منتظر حضور طرف خود باشد و اين ترتيب كاملاً صحيح است . نمونه نامه (درخواست )اعلام حضور خريدار در دفتر خانه بسمه تعالي سر دفتر محترم دفتر اسناد رسمي شماره ……….شهرستان با سلام ، احتراماً ، ضمن ارايه كپي هاي قرارداد اظهار نامه ابلاغ شده شماره ……… مورخ ………. و چك هاي بانكي شماره ……… مورخ ………. بانك …….. به مبلغ …….. ريال اعلام مي نمايد برابر قرارداد پيوست آقاي ……..(فروشنده )متعهد بوده است با حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال و اخذ بقيه ثمن ، مورد معامله را تحويل اينجانب نمايد ، در اين خصوص طي اظهار نامه پيوست از وي دعوت شده در تاريخ قيد شده در آن دفتر خانه حضور يابد و سند رسمي تنظيم گردد ، اينك با اعلام آمادگي خود درخواست دارد در صورت عدم حضور فروشنده مراتب را…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا