قوانین تجارتی

  • چه مواردی معاملات تجاری هستند ؟

    هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل كاری (كمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.   تجارت و معامله در قانون دارای تعریفی مشخص است و شخصی که در حیطه قانون تجارت کند تاجر شناخته می‌شود. در قانون تجارت که در سال 1311 به تصویب رسیده است معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1 – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این كه تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. 2 – تصدی بحمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هرنحوی كه باشد. 3 – هرقسم عملیات دلالی یاحق‌العمل كاری (كمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیداكردن خدمه یا تهیه…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا