گرفتن حضانت فرزند

  • تحويل فرزند به اينجانب و صدور حكم حضانت طفل به انضمام كليه خسارات قانونی

    هر کس نمی تواند کفاره ی گناهانش را بپردازد، بر محمد و آل محمد بسیار صلوات فرستد زیرا صلوات گناهانش را کاملا از بین می برد. قال الرضا علیه السلام: «مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یُکَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ فَلْیُکْثِرْ مِنَ الصَّلاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فَاِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْماً» برگ دادخواست به دادگاه عمومي مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك خواهان خوانده وكيل يا نماينده قانونى تعيين خواسته وبهاي آن تحويل فرزند به اينجانب و صدور حكم حضانت طفل به انضمام كليه خسارات قانونی. دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق :1-عقد نامه، 2- طلاقنامه، 3- شناسنامه خواهان و فرزند، “4- مدرك مورد نياز ديگر” رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده” با سلام احتراماً به استحضار می رساند: به موجب سند رسمي ازدواج شماره دفترخانه “شماره ونام شهرستان” با آقاي خوانده دعوي ازدواج نموده و در طول مدت سال…

    بیشتر بخوانید »
  • صدور حكم حضانت به انضمام كليه خسارات قانونی

    ادب نتیجه تحمل سختی است، هر که سختی  را تحمل کند به ادب دست یابد. قال الرضا علیه السلام: «اَلْاَدَبُ کُلْفَةٌ فَمَنْ تَکَلَّفَ الْاَدَبَ قَدَرَ عَلَیْهِ»   چبرگ دادخواست به دادگاه عمومي مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك خواهان خوانده وكيل يا نماينده قانونى تعيين خواسته وبهاي آن صدور حكم حضانت به انضمام كليه خسارات قانونی دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق :1-عقد نامه، 2- طلاقنامه، 3- شناسنامه خواهان و فرزند، “4- مدرك مورد نياز ديگر” رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده” باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: اينجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره مورخ / / ثبت شده در دفترخانه شماره “شماره ونام شهرستان” عقد ازدواج دائم منعقد كرده ايم. كه حاصل اين ازدواج تعداد فرزند پسر/دختر به اسم/اسامي مي باشد نظر به وقوع متاركه و طلاق فيمابين اينجانبان در دفترخانه شماره “شماره ونام شهرستان” طي سند…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا