معنی لغات

با معنی کلمات و لغات حقوقی آشنا شویم / بخش اول

  • حبس : در امور مدنی نوعی عقد است كه شبیه وقف می باشد ولی با وقف تفاوتهایی دارد برای مثال در حبس ملك از مالكیت حبس كننده خارج نمی شود. در واقع حبس نوعی حق انتفاع از ملك دیگری را تحت شرایطی ایجاد می كند و اما در امور كیفری حبس نوعی مجازات است كه آن را مترادف با زندان می دانند.

 

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث و اصطلاحات حقوقی و قضایی د رراستای آشنایی عموم مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است که در ادامه برخی از این اصلاحات تشریح شده است.

جنون :صفت كسی است كه فاقد تشخیص نفع و ضر و حسن و قبح است. جنون یا دائمی است یا ادواری هر یك از دو دسته جنون دائمی و ادواری ممكن است متصل به دوران كودكی باشد یا بعد از سن رشد عارض گردد.

چك : نوشته ای است كه به موجب صادر كننده وجوهی را كه نزد دیگری دارد ( بانك) كلاً یا قسمتی از آنرا به نفع خود یا دیگری از بانك مسترد می كند.

چك بی محل : چكی است كه صادر كننده اش در تاریخ سر رسید وجه اعتباری نزد بانك نداشته و یا اگر دارد كمتر از میزان مندرج در چك می باشد

حبس : در امور مدنی نوعی عقد است كه شبیه وقف می باشد ولی با وقف تفاوتهایی دارد برای مثال در حبس ملك از مالكیت حبس كننده خارج نمی شود. در واقع حبس نوعی حق انتفاع از ملك دیگری را تحت شرایطی ایجاد می كند و اما در امور كیفری حبس نوعی مجازات است كه آن را مترادف با زندان می دانند.

حجر : در دو معنا بكار می رود یكی تجاوز به جسم آدمی است كه موجب خونریزی در قسمت بیرونی بدن می شود و دیگری ایراد بر عدالت دیگری نزد قاضی است مثل جرح شاهد بواسطه نداشتن شرایط شهادت.

حضانت :نگهداری مادی و معنوی و تربیتی طفول توسط كسانی كه قانون مقرر كرده است

حكم :در امور مدنی و كیفری چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع باشد به آن حكم اطلاق می شود. برای مثال دادگاه در رای خود خواهان را به بی حقی محكوم می كند یا خوانده را به پرداخت خسارت خواهان محكوم می كند.

حكم حضوری :اصل بر این است كه آرای محاكم حضوری است مگر آنكه خوانده یا وكیل او در هیچ یك از جلسات دادرسی حضور نداشته یا لاحیه ای در پاسخ دعوی به دادگاه نفرستاده و یا ابلاغ اخطاریه به خوانده واقعی نباشد.

خسارت دادرسی :عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل و هزینه های دیگری كه مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم است مانند هزینه دستمزد كارشناس ـ خسارت دیركرد (تاخیر تادیه) خسارتی است كه از بابت دیركرد پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به طلبكار داده شود.

خیار :تسلط بر از بین بردن اثر حاصل از عقد را گویند. خیار ممكن است ناشی از توافق و تراضی طرفین باشد مانند خیار شرط در عقد بیع كه به موجب آن شرط می شود كه در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا نفر سومی اختیار فسخ معامله باشد و یا ممكن است خیار ناشی از حكم قانون باشد مانند خیار مجلس كه به موجی آن مادام كه مجلس عقد به هم نخورده طرفین حق بر هم زدن معامله را دارند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا