شکایت نامه های ازدواجنمونه متن شکایت نامه

صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت وجود عیب

برگ دادخواست به دادگاه عمومي
مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل
محل اقامت
شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك
خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت وجود عیب به انضمام كلية خسارات قانوني
دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق: 1- عقدنامه 2- گواهي پزشك، 3 – پزشكي قانوني عندالاقتضاء، “4 – مدرك مورد نياز ديگر”

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”
با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:
اينجانب/اينجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره “شماره ونام شهرستان” با خوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه شماره نام شهرستان منعقد كرده‌ايم. نظر به اينكه متعاقب عقد نكاح مذكور متوجه وجود عيب مذكور در بند از ماده 1121/1122/1123/1128/1131 داير بر ذكر عيب در زوجه/زوجه گرديدم و مراتب فسخ نكاح را هم طي اظهارنامة شماره /مورخ به اطلاع خوانده رسانده‌ام. فلذا به استناد بند از ماده 1121/1122/1123/1128/1131 صدور حكم به تنفيذ فسخ نكاح فوق الذكر به انضمام جميع خسارات و هزينة دادرسي در حق اينجانب/اينجانبه مورد استدعاست.
محل امضاء – مهر – انگشت

 

برای دانلود این مطلب کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا