احکام آماده

قرار تامين خواسته به استناد سند رسمي

  • در خصوص دعوي آقاي / خانم … (خواهان )به طرفيت آقاي / خانم …(خوانده )به خواسته … نظر به اينكه خواهان به استناد رونوشت سند رسمي شماره …. مورخ ..

 

قرار تامين خواسته به استناد سند رسمي

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم … (خواهان )به طرفيت آقاي / خانم …(خوانده )به خواسته … نظر به اينكه خواهان به استناد رونوشت سند رسمي شماره …. مورخ … تنظيمي در دفتر خانه اسناد رسمي شماره …. شهرستان … تامين خواسته را تقاضا نموده است كه موجه به نظر مي رسد ، لذا به تجويز بند يك از
ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار تامين و توقيف معادل مبلغ … ريال از اموال خوانده صادر و اعلام مي دارد . اين قرار بر طبق مادتين 225 و 226 آيين دادرسي مدني سابق در ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ به خوانده قابل اعتراض در اين دادگاه مي باشد و پس از ابلاغ قابل اجرا است .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه …. دادگاه عمومي …..

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا