احکام آماده

قرار توقيف عمليات اجرايي (و ابطال اجراييه )

  • در خصوص دادخواست آقاي … به طرفيت … به خواسته تقاضاي توقيف و ابطال اجراييه شماره 7306/3/4 به علت عدم رعايت تشريفات قانوني دادگاه پس از ملاحظه پرونده اجرايي واصله اداره ثبت كه…

 

قرار توقيف عمليات اجرايي (و ابطال اجراييه )

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

  • به تاريخ : 09/05/1374
  • پرونده كلاسه : …..
  • شماره دادنامه : ….
  • مرجع رسيدگي :شعبه 124 دادگاه عمومي تهران
  • خواهان :آقاي …با وكالت …
  • خوانده بانك ….
  • خواسته : تقاضاي توقيف و ابطال اجراييه
  • گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

 

(راي دادگاه )

در خصوص دادخواست آقاي … به طرفيت … به خواسته تقاضاي توقيف و ابطال اجراييه شماره 7306/3/4 به علت عدم رعايت تشريفات قانوني دادگاه پس از ملاحظه پرونده اجرايي واصله اداره ثبت كه ملحض آن در صورت جلسه 24/04/74 قيد گرديده و مطالبه مستندات دادخواست تقديمي از حيث جلوگيري از ضرر و زيان جبران ناپذير بعدي مستنداً به ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27 شهريور ماه 1322 قرار توقيف عمليات اجرايي صادر و اعلام مي نمايد . در ضمن خواهان خسارت احتمالي را وفق دستور محكمه توديع و ضميمه پرونده نموده است .

 

 

دادرس شعبه 124 دادگاه عمومي تهران

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا