احکام آماده

قرار قبولي تقاضاي اجراي حكم دادگاه خارجي

  • ثانياً – در مورد تقاضاي خواهان … عليه آقاي … با توجه به اعلام ديگر متقاضي مبني بر درخواست است و محكوم عليه از راي صادره از ديوان عالي  و نظريه فراهم بودن شرايط مندرج در ماده 173 اقدام لازم به عمل آيد .

 

قرار قبولي تقاضاي اجراي حكم  دادگاه خارجي    

 

 

بسمه تعالي

 

  • به تاريخ : 18/04/1366
  • كلاسه پرونده : 65/523
  • شماره دادنامه : 148
  • مرجع رسيدگي : شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران
  • خواهان : شركت ….
  • خواندگان :…..

خواسته : صدور اجراييه و اجراي حكم شماره 270045-9 ژانويه 1985

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده به دادگاه هاي يك تهران تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت  پرونده به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني و دفتري در موعد فوق العاده داراي شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران به تصدي دادرسان  امضاء كننده زير تشكيل گرديده ، پس از بررسي پرونده و مشاوره ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

 

(راي دادگاه )

اولاً : در مورد تقاضاي وكيل …. بر اجراي حكم شماره 270045-9 ژانويه صادره از ديوان عالي ايالت كاليفرنيا – استان …. عليه آقاي …. معطوفاً به حكم ياد شده آن كه ضميمه لايحه اخير ارسال گريده و عنايتاً به مواد 169 و 173 و 174 قانون اجراي احكام مدني قرار قبولي تقاضا و لازم الاجرا بودن حكم فوق الذكر صادر و اعلام مي گردد ، مقرر مي دارد دفتر نسبت به اجراي حكم به ميزان وجوه مندرج در دستور اجراي وفق مقررات ماده 178 اقدام لازم به عمل آيد ،‌ مستنداً به قسمت اخير ماده 174 قانون اجراي احكام مدني قرار رد تقاضا صادر و اعلام مي گردد . اين قرار ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور مي باشد . (به استناد ماده 12 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو )

ثانياً – در مورد تقاضاي خواهان … عليه آقاي … با توجه به اعلام ديگر متقاضي مبني بر درخواست است و محكوم عليه از راي صادره از ديوان عالي  و نظريه فراهم بودن شرايط مندرج در ماده 173 اقدام لازم به عمل آيد .

 

رئيس شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران  

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا