قوانین و مقررات نیروهای مسلح

قوانین جدید مربوط به نیروهای مسلح

در سایت ایران قانون ما بسیاری از مطالب و قوانین مربوط به نیروهای مسلح را قرار دادیم و در این بخش تتمه ی این قوانین را آورده ایم

ماده ۱۲۸ – شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم می شود.

تبصره ۱ – در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلا جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد.

تبصره ۲ – هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی می شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده ۱۲۹ – جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می گردد.

ماده ۱۳۰ – اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۵۱) و (۷۸) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می گردد.

ماده ۱۳۱ – هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی دی یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء استفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می باشند.

ماده ۱۳۲ – در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

ماده ۱۳۳ – در هریک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.

تبصره – نحوه تشخیص نیاز به نظر هیات یاد شده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیات مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیاتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد مشخص خواهدشد.

ماده ۱۳۴ – هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

ماده ۱۳۵ – مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می باشد.

ماده ۱۳۶ – هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام می شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.

ماده ۱۳۷ – با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ تمدید شده است – و قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴ و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می باشد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

  1. سلام اینجانب نزدیک به ۱۹درارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت نمودم ودچاربیماری اعصابروان شدم که ازطریق ارتش طبقه پزشکی که معاف نگهبانی اسلحه عملیات رزمی مداومت کاری کاردرمحیطتنهاجزئ طبقه پزشکی بودواویل خدمتم به علت سن کم دوری ازخانواده وضعیت خدمتی خوبی نداشتم ولی ازسال ۸۶ تا۴ ۹ کلا۴ مرحله ۱روزه غیبت توپروندم زده بودند کهمرحله ان استراحت پزشکی ارتش داشتم باتوجه به معافیت طبقه پزشکی بنابه نیازیگان نگهبانی کاربااسلحه هرکاری که بهم محول میشد انجام میدادم تاساله ۹۴ که بدون اینکه خبرداشت باشم به کمیسون ۱۰۴ معرفی کردندودرکمسیون بدون توجه به مدارکم با۱۹ سالخدمت ۳پنجم حقوق برام زدندودرکمسیون ۱۰۵ هم تایئدشدکه به دیوان عدالت اداری شکایت کردم باتوجه مدارک را ارتشونقض کرده بااعتراض ارتش به تجدیدنظررفت درتجدیدنظرنیزرای بدوی تایید قطعی صادرشد ارتش کامیون مجددگرفت دوباره همان رای ۳/۵راصادرکردحالاباتوجوبه بخشنامه جدیدتوضیح داده که کارکنان بالای ۱۵ سال بازنشسته بایدشوند ومنم نیازارم به دفترچه بیمه دارم لطفاراهنماییم کنیدباتشکر

  2. سلام. من یک پاسداربودم 20سال سابقه کار. ولی برام پاپوش درست کردن وازطریق دادگاه بیرون نیزمجرم شدم ویک ماه زندانی کشیدم و100ضربه شلاق خوردم. وطی کمیسیون وحکم اخراج راصادرکردند. وبازنیکه به دیوان هم شکایت کردیم وجواب حکم کمیسیون راتایید کردن وحکم قطعی شد. حالا مجردهستم تمام مزایاوچیادیگم قطع شده. راهنمایی نمی‌کنید

  3. سلام من در ناجا بالای ۱۵ سال خدمت داشتم حفاظت ابتدا با نوشتن گزارش خلاف واقع به ناجا و سپس به دادگاه عمومی بنده را ابتدا در کمیسیون ۱۲۱ اخراج بعد ۵ ماه سپس بازخرید نموده وبنده در دادگاه تجدنظر بند ب ماده ۱۷۷ برائت از کلیه بزه انتضابی دادن چه بای بکنم

  4. باسلام اینحانب مدت13سال است که حکم بازخریدی ابلاغ گردیده اماتاکنون چندین بارتقاضای بازگشت دادم.که هیچگونه جوابی رااخذننموده ام وبه دنبال حکم بازخریدی هم نرفته ام تکلیفم درقانون جدیدچیست.ناگفته نماند6سال خدمت وتنهاعلت انهم غیبت به دلیل مشکلات عدیدخانوادگی بوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا